Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Baldric
#534924 [MF]America`s Army 3!!!!!!!!!!!!!!!Nổi tiếng với lối chơi đồng đội và những pha hành dộng gây cấn đến nghẹt thở nay bản thứ 3 với đồ hoạt tuyệt cú đẹp và thay đổi lối chơi mới sẽ làm hài lòng các game thủ khó tính nhất

tối thiểu

SO: Microsoft® Windows® XP SP2/Vista

Procesador: 3.0 GHz Single Core

Memoria: 1 GB RAM

Graficos: Direct X 9.0c compliant, Shader 3.0 enabled video card with 256MB RAM (NVIDIA 6600 or better/ATI X1300 or better)

DirectX Version: DirectX 9.0c

Sonido: Direct X 9.0c compliant sound card

HD: 5 GB

Multiplayer: Conexcion a internetđề nghịSO: Microsoft® Windows® XP SP2/Vista

Procesador: 2.4 GHz Dual Core

Memoria: 2 GB RAM

Graficos: Direct X 9.0c compliant, Shader 3.0 enabled video card with 512MB RAM (NVIDIA 7950 or better/ATI X1950 or better)

DirectX Version: DirectX 9.0c

Sonido: Creative EAX 4.0 compliant sound card (Audigy 2, X-Fi series)

HD: 5 GB

Multiplayer: Conexcion a internet

4.5 gb

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

[RS-MU]Máy khủng thì đỡ dùm game này Prototype ripfull

minimum require

OS: Windows XP (with Service Pack 3) and DirectX 9.0c or (Windows Vista with Service Pack 2)

Video Card: 256 MB 3D hardware accelerator card required – 100% DirectX 9.0c with Shader Model 3 support *

Processor: Pentium Intel Core 2 Duo 2.6 GHz or AMD Athlon 64 X2 3800 + or better

RAM: 1 GB of RAM for Windows XP / 2 GB Windows Vista systems

Hard Drive Space: 8 GB of uncompressed hard disk space (Plus 500MB for swap file.)

Sound Card: DirectX 9.0-compliant sound card

DVD-ROM: DVD-ROM

bản full 7,5gb

1. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

5. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

6. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

7. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

8. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

9. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

10. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

11. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

12. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

13. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

14. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

15. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

16. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

17. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

18. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

19. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

20. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

21. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

22. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

23. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

24. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

25. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

26. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

27. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

28. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

29. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

30. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

32. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

33. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

34. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

35. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

36. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

37. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

38. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

39. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

40. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

41. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

42. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

43. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

44. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

45. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

46. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

47. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

48. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

49. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

50. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

51. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

52. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

53. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

54. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

55. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

56. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

57. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

58. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

59. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

60. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

61. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

62. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

63. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

65. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

67. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

68. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

70. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

71. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

72. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

73. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

74. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

75. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

76. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

77. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

78. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

79. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

bản rip 2gb

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tranormers2 không chơi phí (game new)D-link!!!!!!!!!!!!!!!!SO: windows XP SP3 or VIsta SP1

CPU: Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz or AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+

Graphics Card: Nvidia Geforce 7600 GT 256MB or ATI Radeon X1600 Series

Direct X: 9

Ram: 1 Gb

Hard Disk Space: 8 GBrecommendSO: windows VIsta SP1 / SP2

CPU: Intel Core 2 Duo 3.2 GHz or AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+

Graphics Card: Nvidia Geforce 8800 GT 512MB or ATI Radeon X3200 Series Pixelk Shared 3

Direct X: 10

Ram: 2Gb

Hard Disk Space: 8 GB

D - Link

Mega 1280

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cr-ack : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass Giải Nén Là softvnn.comtoturial

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (72):

Warfare

* Windows XP/Vista

* Processor 2000 MHz +

* RAM 1 Gb

* 128 Mb Video card

* DirectX 9/10

2 Gb, 18 × 100 mbs.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Specnaz 2Pentium 4 3 GHz

1 GB RAM

graphic card 256 MB (GeForce 6800 or better)

4 GB HDD

Windows XP sp3 or Vista2 Gb, 17 × 100 mbs.Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Armed Assault 2

• Sistema operativo: Windows XP SP3 / Vista

• Procesador: Quad Core CPU

• RAM: 1 GB

• Espacio disco duro: 8 GB

• dispositivo de sonido: compatible con DirectX

• Vídeo: nivel GeForce 8800 con soporte para Shader 3 con 512 MB de memoria

8 gbs, 80 × 100 mbs.Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (50):

Officers

Sistema operativo: Windows XP

Procesador: 2,6 GHz

Memoria: 512 MB

Vídeo: 128 MB

DirectX 9.0c1.3 Gb 13 x 100 mb.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BattleForge

Windows XP/Vista,

Internet 1 MB,

CPU 2.4 GHz,

RAM 1GB (XP, Vista),

5-10GB disco duro,

ATI Radeon 9500 ó nVidia GeForce 6 series 256 MB.

3.6 Gb 36 x 100 mbBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 2009AMD Athlon 64 × 2 4800 +, Intel Core 2 Duo o equivalente

1 GB de RAM

256 MB GeForce 7800 o equivalente

DirectX 9.0c Tarjeta gráfica.

3.6 Gbs, 36 × 100mbs

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Stormise

OS: Microsoft® Windows® Vista® (SP1 or later)

CPU: 2.8 GHz Dual core CPU

GPU: ATI 2400 / NVIDIA 8400

Memory: 1GB

HDD: 9GB of Hard Drive Space

Sound Card

3.5gb, 35×100mbs, 1×50mbs

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

----------The End----------

By tigonhoa57
By huylavico
#535184

bạn ơi xem lại link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (part 78)của game Armed Assault 2 giúp mình với mình không down dc.thanks

Cám Ơn Thông Báo Link Die Lên Trang Chủ Của Forum Trả Lời Với Trích Dẫn

bạn đợi 1-2 hôm down lại. chắc sever media đang điên

By moly_fashion
#535426

America`s Army 3 cài ntn vậy bạn??

Giải nén xong lam gì típ!!!


Specnaz 2 giai? nen' ra roi no' ra them 1 cai' folder ma không co' setup.bat hay setup gi het bac' oi , chi gium cai'

bạn thử nếu giải nén xong mà nó ra 1 file .iso hay gì đó thì dùng ổ ảo để cài . còn nếu ra thứ khác hay bạn chụp hình lên để tất cả người cùng giải quyết hay nói xem nó ra file gì

By thuongbanana
#535469 eo ơi nhiều link quá hok muốn donwload về tý nào có cái nào ít link hơn hok vậy bạn
Kết nối đề xuất: