Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By haiga9109
#531504 test link ok nhá, sớm thì mai có video, muộn thì... t4 or t5 tuần sau, nếu có "tinh thần" để làm

mà chắc cú là đến cn tuần sau có, khuyến mãi thêm L.A Noire nếu làm kịp

By traitimnay_danhtang_nguoiemyeu
#531505 test link ok nhá, sớm thì mai có video, muộn thì... t4 or t5 tuần sau, nếu có "tinh thần" để làm

mà chắc cú là đến cn tuần sau có, khuyến mãi thêm L.A Noire nếu làm kịp

By d3m0n_111
#531562

Quote

test link ok nhá, sớm thì mai có video, muộn thì... t4 or t5 tuần sau, nếu có "tinh thần" để làm

mà chắc cú là đến cn tuần sau có, khuyến mãi thêm L.A Noire nếu làm kịp

sao không test lun game đi cho đủ bộ

Kết nối đề xuất: