Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By baby_thichtudo
#530894 pass la j vậy mí cậu

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By thanhnha0805
By xay_za
#531178

Đã donwnload xong, giải nén và chạy file setup.bat. Nhưng khi chạy game thi màn hình chỉ bật lên chút rồi tắt ngúm vậy bạn

trong cái file down về không còn cái gì ngoài cái setup.bat đó hả ?

By Aghaderg
#531179

Đã donwnload xong, giải nén và chạy file setup.bat. Nhưng khi chạy game thi màn hình chỉ bật lên chút rồi tắt ngúm vậy bạn

trong cái file down về không còn cái gì ngoài cái setup.bat đó hả ?

By huonggdxh
#531233 Có nhiều, kể cả chạy file setupreg.exe xong thì khi chạy Imperium Romanum.exe màn hình cũng chỉ bât lên môt chút rồi thoát. Giờ phải xử lý sao đây rồng con
Kết nối đề xuất: