Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By trungnhutinfor
#5216571912 : The jagged, lethal rocks around the bay of Trewarthan have claimed many lives throughout the passing centuries, which is why Parker has been sent to draw up scaled and accurate coastal maps of the area. Arriving in the town, Parker senses hostility. Is it simply his work than the local fishermen fear, or is there something more to Trewarthan than meets the eye? Why do the locals avoid any mention of the lighthouse on the Fetch Rock?At dusk of April 29th, darkness begins to fall across the coastline, the sea is calm and all seems well... Rumours begin to fly that Fetch Rock lighthouse has been plunged into darknes. How will the returning fishermen guide their trewlers into the safety of the harbour. what has hapended to the lighthouse keepers? Parker may be their only hope. Armed with his compass, charts and wits he sets off to uncover mystery. Along the way he discovers that Fetch Rock and its lighthouse have a very sinister history. Is time running out? Or does it have an agenda of its own....

Túm lại game này là giải đáp câu đố

System:Windows 98/ME/2000/XP

Processorentium III 450 MHz or Better Processor

Memory:128 MB RAM (256 MB Recommended)

Video:SVGA Graphics Card or better with 32-Bit Color

Quá nhẹ


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Pass: Congtruongit.com

Nguồn và upload : quangminh113

Add 10% recovery


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Bedford
Kết nối đề xuất: