Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By cobe_kobitnoi
#521603 Cái Gunz Server này cài cực kỳ đơn giản (có thể nói chỉ bằng 1/100 so với cài Muserver), mình vừa test OK, nhưng cái này cài chơi trong mạng LAN mới có người để bắn chứ 1 mình hok biết làm sao để có quái để thử súng, mới nghiên cứu trong vòng 20 phút, chưa vọc nhiều nên chưa biết tạo QUEST để bắn quái. Tiện thể post lên đây để anh em cài thử.Cũng tương tự như tất cả ngày mình vừa cofig tất cả Account/Pass kết nối Database SQLServer2000 là sa/sa , và IP là 192.168.1.41 . Bạn config máy tương tự như vậy để dể dàng hơn.Đầu tiên bao giờ cũng là bước chuẩn bị:1. SQL Server 2000 Personal Edition

- Download 4 Part (304Mb):Part01:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part02:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part03:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part04:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!CD key: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM2. Server + Client + Web

- Download Server (2.26Mb):

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!- Download Client 7 part (158Mb):

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!- Download Web Pro (2.91Mb):

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!HƯỚNG DẪN


Mã:
Bước 1: cài đặt ,khởi động SQLserver2000 và tạo Database
Tham khảo dành cho bạn mới biết cài GameServer:

I. Cài đặt SQL Server
Bây giờ tiến hành cài đặt SQL Server 2000, bước này thường các bạn vừa làm rất tốt, cái này sẽ giúp cho những bạn mới biết cài sẽ dể dàng hơn.

Chạy file autorun.exe --> SQL Server 2000 Component --> càiDatabase Server

Rồi làm theo từng bước trong ảnh dưới đây:


Chọn Local Computer --> Next


Chọn Create a new instance of SQL Server... --> Next


Để mặc định thông tinh máy tính của bạn --> Next--> Yes


Nhập CD Key --> Next


Chọn Server and Client Tools --> Next
Chọn Typical --> Next


Chọn Use the same account.... và Use the Local System account --> Next


Chọn Mixed Mode (Windwo...) --> Nhập vào Pass sa và cofirm sa để thiết lập pass --> Next


Next và chờ cho SQL Server cài đặt xong
Sau khi cài đặt thành công SQL Server 2000, làm theo từng bước trong ảnh


vào Start -> All Programs -> Microsoft SQL Server --> Open Service Manager after -- > click Start và đợi 1 chút cho cái hình vuông đỏ thành màu tam giác xanh rồi các mới close

Vậy là xong bước cài đặt khởi động SQLServer2000
Bước 2: Tạo Database, kết nối ODBC


Mã:
- Vào Start -> All Programs -> Microsoft SQL Server --> SQL Server Enterprise Manager


Click phải --> Attach... --> Chọn đường dẫn chứa file GunzDB_Data.mdf rồi OK


Tạo kết nối ODBC:


Vào Start -- > All Program --> Administrative Tool --> Datasources (ODBC)

Nếu hok có Administrative Tool là do bạn chưa mở lên...để mở nhấp phải vào Taskbar --> Properties --> click tab Start Menu --> Chọn Classic Start Menu --> Customer --> Check vào Display Administrative Tool --> Ok --> OkVào Datasources (ODBC) và làm theo ảnh:

Nhấn Add --> SQL Server --> Finish


Trong mục Name nhập GunzDB
Trong mục Server nhập (local) hay localhost hay IP của máy --> Next


Nhấn vào nút thứ hai, ở dưới nhập ở Login ID là sa, password là sa.


Check vào nút đầu tiên, ở ô thứ nhất, chọn GunzDB --> Next --> Finish --> OK
========================================
Mã:
Vậy là hoàn thành xong các bước, tiếp đến vào GunzServer\MatchServer chạy MatchServer.exe để khởi động server, nếu hiện ra như bên dưới là khởi động thành công


OK men!! Vào GunzClient chạy Gunz.exe để chơi...à trước khi chơi bạn phải cài WEB để đk account:
Hướng dẫn cho bạn mới biết cài WEB:
Trước hết tải EasyPHP1.8 về
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Giải nén chạy file exe và cài đặt, bạn cứ next cho đến khi kết thúc.
Cài xong ngoài Desktop sẽ xuất hiện Icon EasyPHP , chạy để khởi động...

...


Bây giờ bạn có thể khởi động lại EasyPHP khi xuất hiện cửa sổ EasyPHP với 2 đèn xanh vậy là bạn vừa cài đặt và khởi động thành công.


Chép thư mục gz2 trong thư mục Web Pro và đường dẫn mặc định C:\Program Files\EasyPHP1-8\www , sau đó mở file config.php cấu hình lại

<!-------------------------------------

GunZ Web Evolution0.2By [email protected] REMOVE THIS CREDIT, RESPECTMY HARD WORK!---------------------------------------><?phpinclude "lang/langs.php"; //DONT EDIT THIS! - NO EDITES ESTO!

//General$srvip = "192.168.1.41";

$srvport = "6000";

$DBHost = '192.168.1.41'; //The host of your DB - Donde esta instalada la DB (I.E: MACHINE\SQL2005)

$mssql_host = "192.168.1.41";

$DBUser = 'sa'; //Your DB User - El Usuario de la DB

$mssql_user = "sa";

$DBPass = 'sa'; //Your DB Password - El Password de tu DB

$mssql_pass = "sa";$DB = 'GunZDB'; //Your GunZ DB - Tu DB de GunZ

$mssql_database = "GunzDB";$Server = 'SG GunZ'; //Your Server's Name - El Nombre de tu Servidor$Slogan = "SG Gunz Web Powered by OmOiYuMe's GunZ Web Evolution 0.2"; //Slogan of your server - Eslogan de tu server$ClientL = 'http://yourclientlink';$PatchL = 'http://yourpatchlink';$NoADM = '1'; //Dont show Admin accounts in rankings - No mostrar cuentas Admin en rankings$RankNu = '10'; //Number of ranks to show in clan and character rankings - Numero de puestos para mostrar en el clan de players y clanes$Lang = $Por; //Your Language - Tu Idioma ($Eng, $Spa, $Por, $Fre)$conn = mssql_connect($mssql_host, $mssql_user, $mssql_pass);mssql_select_db($mssql_data base);

?>Vậy là xong, vào Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! tìm mục Đăng Ký để đk tài khoản rùi vào chơi....

============================

Cò đây là những cái cần Config cho những bạn muốn Config theo ý mình:

Config Server

- Vào GunzServer\MatchServer\server.ini

- Ở hàng PASSWORD, nhập password của sa

- Ở hàng FREELOGINIP, nhập IP của bạn -> Save

- Rồi chạy MatchServer.exe, thế là xong

Kết nối Client

- Vào \Gunz\config.xml (mở bằng Notepad)

- Hàng IP nhập IP của bạnHÃY NHẤN THANK

By Corwyn
#521640 cho vài tấm hình Gunz đi,có online càng tốt nha bạn,mình KẾT Gunz onl mà tìm hoài không có
By Hubert
#521650 quên nữa,cài Client này chơi online luôn dc ko,mà Client của ai thế,đăng ký wed nào
By buivananh_xg
#521750 1st em chơi game này chưa thế nói anh nghe coi
Kết nối đề xuất: