Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Bradig
#521397Minimum System Requirements

OS: Windows XP/Vista

Processor: Pentium 4 @ 1.6 GHz or Equivalent

Memory: 256 MB

Hard Drive: 6 GB Free

Video Memory: 64 MB

Sound Card: DirectX Compatible

DirectX: 9.0c

Keyboard & Mouse

CD/DVD Rom Drive
Mã:
http://ifile.it/lvx0wn2
http://ifile.it/5ta97uw
http://ifile.it/14af9uz
http://ifile.it/inu39tl
http://ifile.it/rk1pwsq
http://ifile.it/rmnlxia
http://ifile.it/h0vcb1n
http://ifile.it/a47qe8z
http://ifile.it/6shfeip
http://ifile.it/c4tmldb
http://ifile.it/xg7jrsd
http://ifile.it/ior603c
http://ifile.it/u6ak7ls
http://ifile.it/vqlidkh
http://ifile.it/ruz8pde
http://ifile.it/iyxraeh
http://ifile.it/cy3ipak
http://ifile.it/4k9s8ih
http://ifile.it/t7vg6hw
http://ifile.it/86wax93
http://ifile.it/j564apz
http://ifile.it/cwsz4vf
http://ifile.it/ji8ounm
http://ifile.it/mwqy72n
http://ifile.it/f8dhrqt
http://ifile.it/r7nas0c
http://ifile.it/zcgk0py
http://ifile.it/ucx9nfw
http://ifile.it/k801osp
http://ifile.it/t09c4ov
http://ifile.it/btgyvac
http://ifile.it/bnolzrk
http://ifile.it/a4sgoqy
http://ifile.it/1rukozp
Or:
http://mihd.net/lvx0wn2
http://mihd.net/5ta97uw
http://mihd.net/14af9uz
http://mihd.net/inu39tl
http://mihd.net/rk1pwsq
http://mihd.net/rmnlxia
http://mihd.net/h0vcb1n
http://mihd.net/a47qe8z
http://mihd.net/6shfeip
http://mihd.net/c4tmldb
http://mihd.net/xg7jrsd
http://mihd.net/ior603c
http://mihd.net/u6ak7ls
http://mihd.net/vqlidkh
http://mihd.net/ruz8pde
http://mihd.net/iyxraeh
http://mihd.net/cy3ipak
http://mihd.net/4k9s8ih
http://mihd.net/t7vg6hw
http://mihd.net/86wax93
http://mihd.net/j564apz
http://mihd.net/cwsz4vf
http://mihd.net/ji8ounm
http://mihd.net/mwqy72n
http://mihd.net/f8dhrqt
http://mihd.net/r7nas0c
http://mihd.net/zcgk0py
http://mihd.net/ucx9nfw
http://mihd.net/k801osp
http://mihd.net/t09c4ov
http://mihd.net/btgyvac
http://mihd.net/bnolzrk
http://mihd.net/a4sgoqy
http://mihd.net/1rukozp
http://mihd.net/uatk2db
PASS: www.arab-gb.comMấy chị QTV thông cảm link dài quá nên em

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: