Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By hny_84
#521033 Vì là game châu á nên không có thông tin về game này ! Thông cảm nha !

Một ít hình ảnh:
Mã:
link:1. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
2. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
3. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
4. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
5. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
6. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
7. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
8. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
9. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
10. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
11. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
12. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
13. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
14. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By 78_87
Kết nối đề xuất: