Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By koconyeu
#520686 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cơ cấu:

PAGE 1

================================================== ==========

1. 10 days drowning(1)

2. 25 to life-RIP(3)

3. 7 Sins(6)

4. Hitman-2:Silent Assasin(5)

5. Call of Juraz-RIP (12)

6. Gladiator :Sword of Vengance-RIP(5)

7. MAFIA-RIP(13)

8. NBA LIVE 08(1-5)

================================================== ==========

PAGE 2

================================================== ==========

8.NBA LIVE 08(6-22)

9. Ace of the Galaxy(1)

10.Adrenalin Extreme Show(13)

11.Aerosoft - Hawaii Dillingham(1)

12.Age Of Empires 2 & The Conquerors Expansion - Full Game(3)

13.Age Of Empires 3 full DVD +***** + serial(1-15)

================================================== ===========

PAGE 3

================================================== ===========

13.Age Of Empires 3 full DVD +***** + serial(16,17)

14.Agent Hugo Operation Lemoon Twist(4)

15.Air Battles Sky Defender(only part 2!!)

16.Airborne Troops(6)

17.Alarm for Cobra 11 Burning Wheels [RIP](6)

18.Alarm for Cobra 11 Nitro RIP(4)

19.Alien Shooter 2.5.0.1(1)

20.Alien Shooter Full v1.2 + Addons.(1)

21.Alien VS Predator 2 [Pc Game](

22.American Conquest(7)(4th part is missing!!!!!!)

23.American Ninja III; Blood.Hunt-1989(7)

24.Aquadelic GT-ISO(1-4)

================================================== ============

PAGE 4

================================================== ============

24.Aquadelic GT-ISO(5)

25.Arca.Sim.Racing.2008(7)

26.Area-51 [RIP] (3)

27.Army Ranger Mogadishu [pc-rip](3)

28.Assassin's Creed-Repack-Reloaded(1-37)

================================================== ============

================================================== =============

PAGE 5

================================================== =============

28.Assassin's Creed-Repack-Reloaded(37-66)

29.Assassins.Creed.Full-Rip.Skullptura (1-21)

================================================== =============

PAGE 6

================================================== =============

29.Assassins.Creed.Full-Rip.Skullptura (22-30)

30.ATV Quadro Racing (1)

31.Auto Cross Racing(1)

32.B 17 Flying Fortress The Mighty(6)

33.Bad Boys 2 - RIP(2)

34.Baja 1000 RIP 2008(2)

35.Battle of Europe(3)

36.Battle Rage(5)

37.Battlefield 1942(4)

38.Battlestrike - Force of Resistance(6)

39.Beetle Ju 3(1)

40.Beyond Normandy Assignment Berlin(3)

41.Billiard-Masters(1)

42.Black Buccaneer-121 MB Version(2)

43.BlackJack(1)

44.Bloxorz - Flash Game(1)

45.BMW_M3_Challenge[2008] (1,2)

================================================== =============

PAGE 7

================================================== =============

45.BMW_M3_Challenge[2008] (3,4)

46.Boiling Point Road To Hell(26)

47.Bomberic_2(1)

48.Boxsport Manager(1)

49.Brothers in Arms Road to Hill 30 PC (1-20)

================================================== =============

PAGE 8

================================================== =============

49.Brothers in Arms Road to Hill 30 PC (21-30)

50. Buja - Kur Une Vi ft. Vz Wide.VIDEO (1)

51.Burn[English] (4)

52.Burn(4)

53.Burnout.Paradise.The.Ultimate.Bo29)

54.Bus Driver RIP 59 MB(1)

55. Bus-Simulator-2008(1,2)

================================================== =============

================================================== =============

PAGE 9

================================================== =============

55.Bus-Simulator-2008(3-

56.Bıg Rıgs Over The Road Racing-RIP(2)

57.C4 Robot Racing in Istanbul(3)

58. Caesar_III(1)

59.Call of Duty 2-RIP (5)

60.Call of Duty 4 Modern Warfare Full-RIP(26)

61.Chicken Attack Deluxe(1)

62.Cilvilization IV-RIP(2)

63.Civil Disturbance-English (2)

64.Civil War Secret Missions(1,2)

================================================== =============

PAGE 10

================================================== =============

64.Civil War Secret Missions(3-22)

65.Close Quarters Conflict-RIP(4)

66.Coca_Cola_Football (6)

67.Code of Honor(6)

68.Colin McRae Rally 2(7)

69.Comanche 4 (4)

70.Combat Arms Europe-2008(1-3)

================================================== =============

PAGE 11

================================================== =============

70.Combat Arms Europe-2008(4-6)

71.Combat Mission Shock Force(4)

72.Combat.Pillows.v1.4(1)

73.command and conquer - red alert 2(3)

74.Command_and_Conquer_Generals_No-CD_*****(1)

75.Commandos 3.Destination Berlin(20)(3,5,6,10,15,16 are missing...........)

76.Commandos Behind The Enemy Lines RIP(1)

77.Commandos Beyond the Call of Duty RIP(1)

78.Conflict Desert Storm 2(2)

79.Conflict Vietnam(4)

80.Conter Strike.16full_v4+zbot(3)

81.Corvette(6)

82.Counter Strike - 1.7(4)

83.Counter-Strike 1.6 + Half-Life(1-3)

================================================== =============

PAGE 12

================================================== =============

83.Counter-Strike 1.6 + Half-Life(4 only)

84.Counterstrike Source Alyx (1)

85.***** - Driver - You Are The Wheelman(1)

86.***** FIFA - 2009.

87.*****.Taxi 3 Extreme Rush(1)

88.Crash Bandicoot N-Traced{GBA Game with emulator} (1)

89.Crashday(5)(two copies of each!!

90.Crazy Chicken Kart Thunder-2008(5)

91.Crazy Chicken License to Grill - 4 in 1(4)

92.Crazy Frog Racer II(1)

93.Crazy.Chicken Kart 2 (1)

94.Crime Life Gang Wars RiPPEd 980 mb(

95.Crimes Of War - Ubersoldier 2(1-15)

================================================== =============

PAGE 13

================================================== =============

95.Crimes Of War - Ubersoldier 2(16-28) 19,22,23 are missing......

96.Croc legend of the gobbos (2)

97.Cross Racing Championship 2005-RIP(3)

98.Cue Ball (2)

99.Dark Floors(7)

100.Dark Horizon (11)
By mymy_xinhxinh
By hoatim_ngoaisan
#520724
Quote
kô có hình ảnh biết game nào hay ma downloadcái này thuộc dạng cứ chơi đi rồi sẽ biết game hay hay dở, quá tổng hợp
By lucia_84
#520770
Quote
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cơ cấu:

PAGE 1

================================================== ==========

1. 10 days drowning(1)

2. 25 to life-RIP(3)

3. 7 Sins(6)

4. Hitman-2:Silent Assasin(5)

5. Call of Juraz-RIP (12)

6. Gladiator :Sword of Vengance-RIP(5)

7. MAFIA-RIP(13)

8. NBA LIVE 08(1-5)

================================================== ==========

PAGE 2

================================================== ==========

8.NBA LIVE 08(6-22)

9. Ace of the Galaxy(1)

10.Adrenalin Extreme Show(13)

11.Aerosoft - Hawaii Dillingham(1)

12.Age Of Empires 2 & The Conquerors Expansion - Full Game(3)

13.Age Of Empires 3 full DVD +***** + serial(1-15)

================================================== ===========

PAGE 3

================================================== ===========

13.Age Of Empires 3 full DVD +***** + serial(16,17)

14.Agent Hugo Operation Lemoon Twist(4)

15.Air Battles Sky Defender(only part 2!!)

16.Airborne Troops(6)

17.Alarm for Cobra 11 Burning Wheels [RIP](6)

18.Alarm for Cobra 11 Nitro RIP(4)

19.Alien Shooter 2.5.0.1(1)

20.Alien Shooter Full v1.2 + Addons.(1)

21.Alien VS Predator 2 [Pc Game](

22.American Conquest(7)(4th part is missing!!!!!!)

23.American Ninja III; Blood.Hunt-1989(7)

24.Aquadelic GT-ISO(1-4)

================================================== ============

PAGE 4

================================================== ============

24.Aquadelic GT-ISO(5)

25.Arca.Sim.Racing.2008(7)

26.Area-51 [RIP] (3)

27.Army Ranger Mogadishu [pc-rip](3)

28.Assassin's Creed-Repack-Reloaded(1-37)

================================================== ============

================================================== =============

PAGE 5

================================================== =============

28.Assassin's Creed-Repack-Reloaded(37-66)

29.Assassins.Creed.Full-Rip.Skullptura (1-21)

================================================== =============

PAGE 6

================================================== =============

29.Assassins.Creed.Full-Rip.Skullptura (22-30)

30.ATV Quadro Racing (1)

31.Auto Cross Racing(1)

32.B 17 Flying Fortress The Mighty(6)

33.Bad Boys 2 - RIP(2)

34.Baja 1000 RIP 2008(2)

35.Battle of Europe(3)

36.Battle Rage(5)

37.Battlefield 1942(4)

38.Battlestrike - Force of Resistance(6)

39.Beetle Ju 3(1)

40.Beyond Normandy Assignment Berlin(3)

41.Billiard-Masters(1)

42.Black Buccaneer-121 MB Version(2)

43.BlackJack(1)

44.Bloxorz - Flash Game(1)

45.BMW_M3_Challenge[2008] (1,2)

================================================== =============

PAGE 7

================================================== =============

45.BMW_M3_Challenge[2008] (3,4)

46.Boiling Point Road To Hell(26)

47.Bomberic_2(1)

48.Boxsport Manager(1)

49.Brothers in Arms Road to Hill 30 PC (1-20)

================================================== =============

PAGE 8

================================================== =============

49.Brothers in Arms Road to Hill 30 PC (21-30)

50. Buja - Kur Une Vi ft. Vz Wide.VIDEO (1)

51.Burn[English] (4)

52.Burn(4)

53.Burnout.Paradise.The.Ultimate.Bo29)

54.Bus Driver RIP 59 MB(1)

55. Bus-Simulator-2008(1,2)

================================================== =============

================================================== =============

PAGE 9

================================================== =============

55.Bus-Simulator-2008(3-

56.Bıg Rıgs Over The Road Racing-RIP(2)

57.C4 Robot Racing in Istanbul(3)

58. Caesar_III(1)

59.Call of Duty 2-RIP (5)

60.Call of Duty 4 Modern Warfare Full-RIP(26)

61.Chicken Attack Deluxe(1)

62.Cilvilization IV-RIP(2)

63.Civil Disturbance-English (2)

64.Civil War Secret Missions(1,2)

================================================== =============

PAGE 10

================================================== =============

64.Civil War Secret Missions(3-22)

65.Close Quarters Conflict-RIP(4)

66.Coca_Cola_Football (6)

67.Code of Honor(6)

68.Colin McRae Rally 2(7)

69.Comanche 4 (4)

70.Combat Arms Europe-2008(1-3)

================================================== =============

PAGE 11

================================================== =============

70.Combat Arms Europe-2008(4-6)

71.Combat Mission Shock Force(4)

72.Combat.Pillows.v1.4(1)

73.command and conquer - red alert 2(3)

74.Command_and_Conquer_Generals_No-CD_*****(1)

75.Commandos 3.Destination Berlin(20)(3,5,6,10,15,16 are missing...........)

76.Commandos Behind The Enemy Lines RIP(1)

77.Commandos Beyond the Call of Duty RIP(1)

78.Conflict Desert Storm 2(2)

79.Conflict Vietnam(4)

80.Conter Strike.16full_v4+zbot(3)

81.Corvette(6)

82.Counter Strike - 1.7(4)

83.Counter-Strike 1.6 + Half-Life(1-3)

================================================== =============

PAGE 12

================================================== =============

83.Counter-Strike 1.6 + Half-Life(4 only)

84.Counterstrike Source Alyx (1)

85.***** - Driver - You Are The Wheelman(1)

86.***** FIFA - 2009.

87.*****.Taxi 3 Extreme Rush(1)

88.Crash Bandicoot N-Traced{GBA Game with emulator} (1)

89.Crashday(5)(two copies of each!!

90.Crazy Chicken Kart Thunder-2008(5)

91.Crazy Chicken License to Grill - 4 in 1(4)

92.Crazy Frog Racer II(1)

93.Crazy.Chicken Kart 2 (1)

94.Crime Life Gang Wars RiPPEd 980 mb(

95.Crimes Of War - Ubersoldier 2(1-15)

================================================== =============

PAGE 13

================================================== =============

95.Crimes Of War - Ubersoldier 2(16-28) 19,22,23 are missing......

96.Croc legend of the gobbos (2)

97.Cross Racing Championship 2005-RIP(3)

98.Cue Ball (2)

99.Dark Floors(7)'''''''''''''

100.Dark Horizon (11)ko vào down kũng fair tk ak.......... ek,,,,,,,,,
By shady_1994
#520797
Quote
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cơ cấu:

PAGE 1

================================================== ==========

1. 10 days drowning(1)

2. 25 to life-RIP(3)

3. 7 Sins(6)

4. Hitman-2:Silent Assasin(5)

5. Call of Juraz-RIP (12)

6. Gladiator :Sword of Vengance-RIP(5)

7. MAFIA-RIP(13)

8. NBA LIVE 08(1-5)

================================================== ==========

PAGE 2

================================================== ==========

8.NBA LIVE 08(6-22)

9. Ace of the Galaxy(1)

10.Adrenalin Extreme Show(13)

11.Aerosoft - Hawaii Dillingham(1)

12.Age Of Empires 2 & The Conquerors Expansion - Full Game(3)

13.Age Of Empires 3 full DVD +***** + serial(1-15)

================================================== ===========

PAGE 3

================================================== ===========

13.Age Of Empires 3 full DVD +***** + serial(16,17)

14.Agent Hugo Operation Lemoon Twist(4)

15.Air Battles Sky Defender(only part 2!!)

16.Airborne Troops(6)

17.Alarm for Cobra 11 Burning Wheels [RIP](6)

18.Alarm for Cobra 11 Nitro RIP(4)

19.Alien Shooter 2.5.0.1(1)

20.Alien Shooter Full v1.2 + Addons.(1)

21.Alien VS Predator 2 [Pc Game](

22.American Conquest(7)(4th part is missing!!!!!!)

23.American Ninja III; Blood.Hunt-1989(7)

24.Aquadelic GT-ISO(1-4)

================================================== ============

PAGE 4

================================================== ============

24.Aquadelic GT-ISO(5)

25.Arca.Sim.Racing.2008(7)

26.Area-51 [RIP] (3)

27.Army Ranger Mogadishu [pc-rip](3)

28.Assassin's Creed-Repack-Reloaded(1-37)

================================================== ============

================================================== =============

PAGE 5

================================================== =============

28.Assassin's Creed-Repack-Reloaded(37-66)

29.Assassins.Creed.Full-Rip.Skullptura (1-21)

================================================== =============

PAGE 6

================================================== =============

29.Assassins.Creed.Full-Rip.Skullptura (22-30)

30.ATV Quadro Racing (1)

31.Auto Cross Racing(1)

32.B 17 Flying Fortress The Mighty(6)

33.Bad Boys 2 - RIP(2)

34.Baja 1000 RIP 2008(2)

35.Battle of Europe(3)

36.Battle Rage(5)

37.Battlefield 1942(4)

38.Battlestrike - Force of Resistance(6)

39.Beetle Ju 3(1)

40.Beyond Normandy Assignment Berlin(3)

41.Billiard-Masters(1)

42.Black Buccaneer-121 MB Version(2)

43.BlackJack(1)

44.Bloxorz - Flash Game(1)

45.BMW_M3_Challenge[2008] (1,2)

================================================== =============

PAGE 7

================================================== =============

45.BMW_M3_Challenge[2008] (3,4)

46.Boiling Point Road To Hell(26)

47.Bomberic_2(1)

48.Boxsport Manager(1)

49.Brothers in Arms Road to Hill 30 PC (1-20)

================================================== =============

PAGE 8

================================================== =============

49.Brothers in Arms Road to Hill 30 PC (21-30)

50. Buja - Kur Une Vi ft. Vz Wide.VIDEO (1)

51.Burn[English] (4)

52.Burn(4)

53.Burnout.Paradise.The.Ultimate.Bo29)

54.Bus Driver RIP 59 MB(1)

55. Bus-Simulator-2008(1,2)

================================================== =============

================================================== =============

PAGE 9

================================================== =============

55.Bus-Simulator-2008(3-

56.Bıg Rıgs Over The Road Racing-RIP(2)

57.C4 Robot Racing in Istanbul(3)

58. Caesar_III(1)

59.Call of Duty 2-RIP (5)

60.Call of Duty 4 Modern Warfare Full-RIP(26)

61.Chicken Attack Deluxe(1)

62.Cilvilization IV-RIP(2)

63.Civil Disturbance-English (2)

64.Civil War Secret Missions(1,2)

================================================== =============

PAGE 10

================================================== =============

64.Civil War Secret Missions(3-22)

65.Close Quarters Conflict-RIP(4)

66.Coca_Cola_Football (6)

67.Code of Honor(6)

68.Colin McRae Rally 2(7)

69.Comanche 4 (4)

70.Combat Arms Europe-2008(1-3)

================================================== =============

PAGE 11

================================================== =============

70.Combat Arms Europe-2008(4-6)

71.Combat Mission Shock Force(4)

72.Combat.Pillows.v1.4(1)

73.command and conquer - red alert 2(3)

74.Command_and_Conquer_Generals_No-CD_*****(1)

75.Commandos 3.Destination Berlin(20)(3,5,6,10,15,16 are missing...........)

76.Commandos Behind The Enemy Lines RIP(1)

77.Commandos Beyond the Call of Duty RIP(1)

78.Conflict Desert Storm 2(2)

79.Conflict Vietnam(4)

80.Conter Strike.16full_v4+zbot(3)

81.Corvette(6)

82.Counter Strike - 1.7(4)

83.Counter-Strike 1.6 + Half-Life(1-3)

================================================== =============

PAGE 12

================================================== =============

83.Counter-Strike 1.6 + Half-Life(4 only)

84.Counterstrike Source Alyx (1)

85.***** - Driver - You Are The Wheelman(1)

86.***** FIFA - 2009.

87.*****.Taxi 3 Extreme Rush(1)

88.Crash Bandicoot N-Traced{GBA Game with emulator} (1)

89.Crashday(5)(two copies of each!!

90.Crazy Chicken Kart Thunder-2008(5)

91.Crazy Chicken License to Grill - 4 in 1(4)

92.Crazy Frog Racer II(1)

93.Crazy.Chicken Kart 2 (1)

94.Crime Life Gang Wars RiPPEd 980 mb(

95.Crimes Of War - Ubersoldier 2(1-15)

================================================== =============

PAGE 13

================================================== =============

95.Crimes Of War - Ubersoldier 2(16-28) 19,22,23 are missing......

96.Croc legend of the gobbos (2)

97.Cross Racing Championship 2005-RIP(3)

98.Cue Ball (2)

99.Dark Floors(7)

100.Dark Horizon (11)Bài này bạn copy mà không ghi rõ nguồn và link download mà chỉ ghi 4rum khác thì ai biết hả bạn.
Kết nối đề xuất: