Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By quyenthiendac
#519207


Giới thiệu :

Clean up the world with style! As an acrobatic janitor, you are an adept force against dust and disorder. Leap and dash off walls and ceilings, and deftly traverse precarious environments. Cleanse each level swiftly and thoroughly to achieve mastery in this 2D sweep-’em-up platformer.Key Features:

Over 50 levels varying in difficulty from elegant exploration levels to intense challenges for hardcore players.

Compete on the online leaderboard and instantly watch replays of every players’ best attempts.

Play against your friends with local multiplayer matches.

Roam through a myriad of beautiful environments accompanied by an original soundtrack.
System requirements:

v Operating system: Windows 7 / XP / Vista

v CPU: Core 2 Duo 2.0 GHz or equivalent;

v Memory: 1 GB of RAM;

v Video: Video card that supports Shader Model 2.0;

v Hard Disk: 400 MB_Download_Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By hoalanhe2005
Kết nối đề xuất: