Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By noibuoncuakecodon16
#518811


TheOddboxx is a compendium of the first four games from OddworldInhabitants. It contains the previously released on PC titles Oddworld:Abes Oddysee and Oddworld: Abes Exoddus, along with the never releasedon PC titles, Oddworld: Munchs Oddysee and Oddworld: Strangers Wrath.

TheOddboxx is bundle of all of Oddworld Inhabitants critically-acclaimed,award-winning classics, Abes Oddysee, Abes Exoddus, Munchs Oddyseeand Strangers Wrath both available for the first time to PC owners.Spanningthirteen years of one-of-a-kind gaming experiences, this package aimsto give fans old and new an affordable and convenient way to enjoy thesegames once again, with a few new additions and enhancements.Oddworldis a comprehensive fictional universe presented in video game form,created by game developers Oddworld Inhabitants under the direction ofLorne Lanning. Throughout games set in the Oddworld universe, Oddworldspeaceful nature is in danger of being consumed by the industrialambition of sadistic corporations. Oddworld, as a planet, is measured asseven times the size of Earth, a fraction of which has been featured inthe games. The main continent is Mudos.
Operating system: Windows ® XP / Windows Vista / Windows 7

Processor: Intel Core2 +

Memory: 512 MB (1 GB for Vista / 7)

Hard disk space: 5 Gb

Sound system: compatible with DirectX

Video: nVidia 6600 or ATI X1600, 256MB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Đã add recovery 10%
Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Filmer
By nhoc_heyho
#518851 bạn kiểm tra dùm mình part 9 nha. mình nhấp vào link hiện lên, nhưng down không được.
By Stanwik
#518856
Quote
bạn kiểm tra dùm mình part 9 nha. mình nhấp vào link hiện lên, nhưng down không được.Chờ lúc khác down lại nhé bạn
By trang_vit
#518914
Quote
cái này bõ 2k đồng ra vào siu thị gấp thú hay hơnCái này là bản gồm 4 bản trong đó, gameplay chỉ là 1 phần nhỏ trong game thôi
By Everhart
#518972 no day nay
Kết nối đề xuất: