Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By l1lo0o_boy
#515972 Orcs Must Die 2


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


INFORMATION

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


SYSTEM - REQ

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Trailer
CREENSHOT

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


MEDIAFIRE:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


4Share Full 2.72Gb

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Kết nối đề xuất: