Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By lark_prince_1191
#515461 Giúp mình cài diablo fury winthin

tình hình là bây giờ em đang vừa cài xong Diablo II - Lord of Destruction nhưng vào thì hiện lỗi :

Asertion Failure

Location : C:\Projects\diablo2\Source\D2Win\Src\D2WinTexBox.cpp,line#278

Ẽpression : ptTexData->eType==D2Win_TEXTBOX


bạn nào chỉ giúp mình với , và sau khi cài thì mình muốn chơi bản MOD fury winthin

thank nhìu

By thuyle_hfst
Kết nối đề xuất: