Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By kenny.nuwuen
#514898 em lay hoai trên mạng tim đươc lick cua may anh nước ngoài

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

máy anh thấy hay thi ''thank em cái nha

Kết nối đề xuất: