Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By hanna119062000
#514885 Silkroad ofline V4 mới đã fix link + client 1676


Đây là link down client 1676 :

Part1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part5: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part6: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sever :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Loader:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ( Copy vào thư mục Silkroad )

1. Đầu tiên chỉnh sửa file host

file host nằm tại:Windows\system32\drivers\etc\hosts


Mở file host ra thêm vô 2 dòng sau

127.0.0.1 gwgt1.joymax.com

127.0.0.1 gwgt2.joymax.com

2.Cách chạy sevver :


+ Đầu tiên các bạn chạy file : SeaShadowở file server cho nó loading xong.


Như vậy là thành công rùi

+ Bây giờ các bạn chay file Loader mới coppy vào client và chọn Launch rồi vào chiến thui


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By chang_thuyen_truong_dep_trai
Kết nối đề xuất: