Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By mancheater
#1009518Event[0] is an award-winning narrative exploration game where you must build a relationship with a lonely spaceship computer to get home. Set in a retrofuture inspired by sci-fi classics such as 2001: A Space Odyssey, the game is about forging a personal relationship with your only companion, an insecure AI entity capable of procedurally generating over two million lines of dialog. You interact with the computer, named Kaizen, by typing messages on terminals throughout the ship. The reality of your situation will emerge organically as you communicate with Kaizen and explore the mysterious ship in first-person perspective.


OS: Windows 7 or higher, 64bits
Processor: Intel i5 2.4Ghz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Nvidia GeForce GTX 650
Storage: 10 GB available space
ĐIỂM TIN GAME THÁNG 9
Mã: Chọn tất cảhttps://www.fshare.vn/folder/KBKODKIJYV9A

http://4share.vn/d/281d19191f1f181d
Kết nối đề xuất: