Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By Martial
#1009130
How to Survive 2-CODEX
nhiều năm đã trôi qua kể từ khi bản gốc làm thế nào để tồn tại sự kiện trên quần đảo của Los Riscos. Bây giờ các nhiễm trùng địa phương đã trở thành một đại dịch trên toàn thế giới. Tất cả mọi người xung quanh thế giới, nhóm người hay chó sói lone, cố gắng sống sót một ngày nhiều hơn trong số người bị nhiễm bệnh, cố gắng khôi phục lại một semblance của cuộc sống bình thường.
Mã: Chọn tất cảMINIMUM:[/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]OS: Windows 64 bits[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Processor: Intel i3 3GHz[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Memory: 4 GB RAM[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Graphics: DirectX 11 compatible[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]DirectX: phiên bản 11[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Network: Broadband Internet connection[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Hard Drive: 8 GB available space[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Sound Card: DirectX 11 compatible[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]RECOMMENDED:[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]OS: Windows 7 or higher 64 bits[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Processor: Intel i5 3 GHz[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Memory: 8 GB RAM[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Graphics: Geforce GTX 660 or Radeon R7 200 series – DirectX 11 compatible[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]DirectX: phiên bản 11[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Network: Broadband Internet connection[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Hard Drive: 8 GB available space[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Sound Card: DirectX 11 compatible card
Hình Ảnh
Mã: Chọn tất cả https://www.fshare.vn/file/EMO9XPFPZLST 
Mã: Chọn tất cả http://4share.vn/f/596c6869686e6e6c
Kết nối đề xuất: