Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By Martial
#1009002
Table Top Racing WT Tropical Ice Pack PROPER-HI2U
Table Top Racing continues its world tour with the all-new ‘Tropical Ice Pack ‘. Introducing two new and exciting locations; ‘Life’s A Beach’ the Brazilian juice bar and the luxury Alpine resort, ‘Yellowsnow Piste’.
Mã: Chọn tất cảMINIMUM:[/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]OS: Windows 7, 8, 10[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Processor: Core i3 6100, AMD X4 860 and above (Still Testing Lower Limit)[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Memory: 4 GB RAM[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Graphics: GTX 650Ti, Radeon HD 5870 (May work on lower specifications)[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]DirectX: phiên bản 11[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Network: Broadband Internet connection[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Storage: 4 GB available space[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Sound Card: All[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]RECOMMENDED:[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]OS: Windows 7, 8, 10[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Processor: Core i5-2500, AMD FX-8120 and above (May work on lower specifications)[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Memory: 8 GB RAM[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Graphics: GTX 750, Radeon HD 6950 (May work on lower specifications)[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]DirectX: phiên bản 11[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Network: Broadband Internet connection[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Storage: 4 GB available space[/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Sound Card: All
Hình Ảnh
Mã: Chọn tất cả https://www.fshare.vn/file/E7GFGQ4ZEO1T
Mã: Chọn tất cảhttp://4share.vn/f/6055505957585858 
Kết nối đề xuất: