Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By mancheater
#1008245Valley is a First-Person adventure unlike any other. Hidden deep within a remote region of the Rocky Mountains, you find yourself bewildered within a secluded valley. With the power of a recently discovered L.E.A.F. suit (Leap Effortlessly though Air Functionality), run and jump your way through beautiful forests, dangerous ruins and vast environments; all the while utilizing the power to control life and death to uncover the startling secrets of the mysterious valley.


OS: Windows 7 or newer
Processor: 3.0+ GHZ dual core
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GTX 650 or better, Radeon HD 7770 or better
DirectX: phiên bản 10
Storage: 5 GB available space
ĐIỂM TIN GAME THÁNG 8
Mã: Chọn tất cảhttps://www.fshare.vn/folder/PZKM5L9AACKI

http://4share.vn/d/784d484f4e484d40
Kết nối đề xuất: