Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By mancheater
#1007379The year is 941.M41, and a massive Space Hulk appears in the Armageddon star system. It is believed uninhabited, and the citizens of Armageddon wonder what riches they will discover when salvage companies survey it. Little do they know that a huge Ork invasion force is hidden within, ready to bring death and destruction upon the unsuspecting Imperial world... The fate of Armageddon hangs in the balance, and your actions will determine the outcome.


OS: Min Spec: Windows Vista/7/8
Processor: Intel P4/AMD Athlon XP or better
Memory: 1 GB RAM
Graphics: 256Mb DirectX 9 Compatible Graphics Card
Storage: 1 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Sound Card
ĐIỂM TIN GAME THÁNG 8
Mã: Chọn tất cảhttps://www.fshare.vn/folder/Y8WLXQI5WVDY

http://4share.vn/d/3500050305060106
Kết nối đề xuất: