Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By Martial
#1006687
No Man's Sky - GOG

Inspired by the adventure and imagination that we love from classic science-fiction, No Man’s Sky presents you with a galaxy to explore, filled with unique planets and lifeforms, and constant danger and action.
In No Man’s Sky, every star is the light of a distant sun, each orbited by planets filled with life, and you can go to any of them you choose. Fly smoothly from deep space to planetary surfaces, with no loading screens, and no limits. In this infinite procedurally generated universe, you’ll discover places and creatures that no other players have seen before – and perhaps never will again.

Mã: Chọn tất cảSYSTEM REQUIREMEMTS
MINIMUM:
OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)
Processor: Intel Core i3
Memory: 8 GB RAM
Graphics: nVidia GTX 480, AMD Radeon 7870
Storage: 10 GB available space


Hình Ảnh


Download

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: