Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By mancheater
#1005239A first-person interactive story inspired by real-world anxieties, The Assembly is a long-form game designed for VR. Explore a morally ambiguous organisation as two individuals and face tough decisions from contrasting perspectives, that culminate in one of multiple thrilling conclusions.


OS: Windows 7 64-bit (Service Pack 1) or newer
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: AMD Radeon HD 7700 Series or equivalent
Storage: 5 GB available space
TOP 15 GAME 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: