Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By Martial
#1004718
Ghostbusters-CODEX 2016
Have you and your friends been experiencing paranormal activity? Grab your Proton Pack and join the Ghostbusters as you explore Manhattan, blasting ghosts, and trapping those runaway ghouls.
Mã: Chọn tất cảMINIMUM: [/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]OS: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 [/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Processor: Intel® Core™ i5-750 @ 2.67 GHz / AMD Phenom™ II X4 965 @ 3.4 GHz [/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Memory: 3 GB RAM [/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 660 [/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]DirectX: phiên bản 11 [/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Storage: 12 GB available space [/highlight][/size][/font][/color][color=#141414][font=Georgia, Times New Roman, Times, serif][size=4][highlight=#fcfcff]Sound Card: Direct X Compatible
Hình ẢnhDownloadBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: