Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By tieuphong8788
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002713 Bác như ở trên trời rơi xuống. Hỏi cái gì thế? tải cái gì? ở đâu?
Hỏi mà thiếu thông tin như thế thì ai trả lời cho
Kết nối đề xuất: