Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By mancheater
#1000624Join the highest rated WWII RTS franchise with this package regrouping the original COH2 and all its expansions (The Western Front Armies, Ardennes Assault and The British Forces) – as well as the Theater of War mission packs. Includes 2 single-player campaigns and 5 multiplayer armies.


Memory: 2GB RAM
Processor: 2Ghz Intel Core2 Duo or equivalent
Graphics: 512MB Direct3D 10 capable video card (GeForce 8800 GT or Radeon HD 2900XT)
OS: 32bit Vista
Internet: Broadband Internet connection
Hard Drive: 30GB free Hard disc space

ĐIỂM TIN GAME THÁNG 5
Mã: Chọn tất cảhttps://www.fshare.vn/folder/C1RIZ6L7VM7T

http://4share.vn/d/2b1f12191a1a1a12
Kết nối đề xuất: