Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By mancheater
#998735Experience Ad Exitum, a horror survival jump scare indie game of Since Idea Games, which is developed with Unreal Engine 4. You find yourself in a huge, mysterious maze. Your only way out is a locked gate, which can be unlocked through vitality-charged blood stones. But beware: The maze is situated in a kind of hibernation, and the blood stones are directly connected with its' awakening. It hosts an ancient and dangerous creature and it's minions, who hunt every soul, that dares to enter their desolated home. Your only hope is a mysterious light, that guides you through the darkness.


OS: Windows 7/8 64-bit
Processor: Quad-core Intel or AMD, 2 GHz or faster
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 10 compatible graphics card
Storage: 2500 MB available space
ĐIỂM TIN GAME THÁNG 5
Mã: Chọn tất cảhttps://www.fshare.vn/folder/5WUCSOQGSAQN

http://4share.vn/d/3b0f03020a0c0803
Kết nối đề xuất: