Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By mancheater
#996767Meet Frances Finklestein​, the one-time manager of the all-time greatest rock band that Great Britain ever produced: The Deadbeats​. After being invited to a gig in a town no one's ever heard of, Frances Finklestein is trapped in a holding cell, charged with the crime of... Being Alive! A mysterious cellmate teaches you the power of possession. You learn to “body­-hop”, leaving your corpse in the holding cell and jumping from ghost to vampire to werewolf to zombie. Each creature’s skills and abilities bring you one step closer to getting your body out of lock-up and getting the hell out of Wailing Heights. But of course, it’s never that easy…
ĐIỂM TIN GAME THÁNG 5
Mã: Chọn tất cảhttps://www.fshare.vn/folder/ZH7AKPMPFPYG


*4SHARE: coming soon.......
Kết nối đề xuất: