Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By mancheater
#990863When Sarah inherits her great-uncle's old country home, she has no idea about the dark secret she has stumbled upon and into what obscure world it will take her to. Giúp Sarah solve the mystery and escape the malicious clutches of the old mansion. Fear is a constant companion on your journey. No matter the dark shadows lurking behind every corner, creeping beasts or demons from another dimension: You have to face your greatest fears to defeat the darkness.


OS: windows Vista/7/8/10 (32/64Bit)
Processor: AMD/Intel mit 2,8 Ghz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 670 or comparable AMD graphics card
DirectX: phiên bản 9.0c
Storage: 8 GB available space
ĐIỂM TIN GAME THÁNG 3
Mã: Chọn tất cảhttp://4share.vn/d/2d191a14151d1f1f


Mã: Chọn tất cảhttps://www.fshare.vn/folder/YBCKIMA82DDF
Kết nối đề xuất: