Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By mancheater
#989183

The Adventures of Tree takes you on an open ended adventure to save your fellow species from the evil invaders!
In this cute and charming hand drawn game, you will have to make choices that effect your ending. Whether you're a fan of the hand drawn style or not, this game is a charming, cute and funny experience for everyone! With over 30+ hours of gameplay, and huge replay-ability this is not a game you want to miss! This game is open world, you can roam freely across the vast landscapes collecting epic treasures! Keep yourself laughing as you read thru the quirky and comical dialogue. Survive the harsh winter landscapes or relax in the sun on the beach!
OS: Windows XP
Processor: 1.6 Ghz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 256MB
DirectX: phiên bản 11
Storage: 3 GB available space


ĐIỂM TIN GAME THÁNG 3
Mã: Chọn tất cảhttps://www.fshare.vn/folder/E6E7IOMRQ554
Mã: Chọn tất cảhttp://4share.vn/d/4773707070727570
Kết nối đề xuất: