Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By mancheater
#986669Crash Landing is a simple sci-fi top-down shooter game, that follows in footsteps of games like Alien Breed or Shadowgrounds. With a little more focus on the story. Multiple enemies, different weapons, changing environments and action, all is designed to keep the game fun and interesting.OS: Windows Vista
Processor: AMD Athlon X2 6500 or equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GT 720 or equivalent
Storage: 5 GB available space

ĐIỂM TIN GAME THÁNG 2 TẬP 1


ĐIỂM TIN GAME THÁNG 2 TẬP 2Mã: Chọn tất cảhttps://www.fshare.vn/folder/XIGEEJ9DSK98Mã: Chọn tất cảhttp://4share.vn/d/5f6b686c6b666c6e
Kết nối đề xuất: