Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By mancheater
#981550The great wizard Galdryn of the Meadows has been vanquished by a deadly conspiracy within the Circle of Mages. His chief ally, Lord Davenmor, now struggles to save his kingdom from the dark forces of the conspiracy and the onslaught of Lord Barrowgrim’s army of marauders.OS: x86 or x64 bit versions of Microsoft Windows XP/Vista/Win7
Processor: AMD/Intel single-core processor running at 2.0 GHz (Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64 are the minimum recommended)
Memory: 1024 MB RAM

ĐIỂM TIN GAME THÁNG 1 NĂM 2016Mã: Chọn tất cảhttps://www.fshare.vn/folder/2I6Y4FFMKNEOMã: Chọn tất cảhttp://4share.vn/d/7b4f4d4d4c494a42
Kết nối đề xuất: