Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By tungxp
#971970

Thử vai trò của một vị tướng chỉ huy hạm đội thái bình dương, bạn có thể dành chiến thắng

The year is 1975, the Cold War is omnipresent and beneath the veneer of dtente the tension between the two superpowers irreversibly escalate towards the ultimate confrontation, As an at-sea ''accident" results in the sinking of a Royal Navy frigate and the Warsaw Pact is mobilizing, events rapidly spiral out of control. The world is plunging towards another global conflict -but this time, there will be no post-war recovery, only nuclear disaster.


1 Link iso 4.67Gb
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: