Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By tungxp
#971619
1 link iso ~ 6.9Gb
http://4share.vn/f/3400010001010c05/sword.coast.legends-codex.iso.file
Update:
Cài lần lượt từng update
Sword.Coast.Legends.Update.1-CODEX (phải có bản CODE gốc)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Sword.Coast.Legends.Update.2-CODEX (phải có update1 trước)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By tungxp
#975717 Update:
Cài lần lượt từng update
Sword.Coast.Legends.Update.1-CODEX (phải có bản CODE gốc)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Sword.Coast.Legends.Update.2-CODEX (phải có update1 trước)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: