Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By trungcpm
#949785
The Last Dogma is a dark comedy exploration adventure game set in the year 1999 of an alternate reality world, where US actively campaigns for world domination after being disappointed with the results of the Cold War.


OS: Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 (32 & 64 Bit compatible)

Processor: Intel core 2 duo 2.4GHz or higher

Memory: 2 GB RAM

Graphics: DirectX 9 compliant video card with Shader model 3.0 support. NVidia 7600, ATI X1600 or better

DirectX: phiên bản 9.0c


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: