Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By chicken_little_3007
#949784
SHOFER Race Driver is a racing genre video game by Zhoori Maang Studio. The player controls a race car in a variety of races, the goal being to windows the race. In the tournament/career mode, the player must windows a series of races in order to unlock vehicles and tracks.


OS: Windows XP, Vista, 7

Processor: P4 2.0 GHz

Memory: 1 GB RAM

Graphics: 1 GB RAM, GeForce 8800 or Radeon

Hard Drive: 6500 MB available space


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: