Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By rymeroz
#949752 Tên:Bleach M.U.G.E.N 2012:The dark soul full

Ram: 512 mb

Link:

1.Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2.Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3.Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PictureSkill

- Ichigo Kurosaki -


Power Charge: B

Getsuga Tenshou: D,F,D,F +X (or Y, or Z), Power >= 2000

Air Getsuga Tenshou: In air do D,F,D,F +X (or Y, or Z), Power >= 1000

Flaming Bomb: D,B,D,B +Y (or Z), Power >= 2000

Ishida Helper: C, Power >= 1000

Bankai: D,B,F +X (or Y, or Z), Power >= 3000

Black Getsuga: D,F,D,F +X (or Y, or Z), Power >= 2000 (Must be in Bankai Mode)

Black Flaming Bomb: D,D +X (or Y, or Z), Power >= 2000

1000 Slice in Air: In air do D,F,D,F +X (or Y, or Z), Power >= 1000 (Must be in Bankai Mode)

Vizard Cero: D,B,F +X (or Y, or Z), Power = 5000 (Must be in Bankai Mode)

Hitsugaya Helper: C, Power >= 1000 (Must be in Bankai Mode)

Turn to Hollow: When life is very low (Must be in Bankai Mode)

Turn to Normal: Start (Must be in Bankai Mode)


- Ichigo Bankai -


Power Charge: A+B

Getsuga Tenshou: D,F +X (or A, or B), Power >= 1000

3x Getsuga Tenshou: D,F +Y, Power = 3000

Super Getsuga Tenshou: D,F +Z, Power = 3000


- Ichigo Vizard -


Power Charge: A+B

Getsuga Tenshou: D,F +X (or Y, or A, or B), Power >= 1000

3x Mini Getsuga: D,F +C, Power >= 1000

Vizard Beam: D,F +Z, Power = 3000


- Ichigo New Mask -


Getsuga Tenshou: D,F,D,F +X (or Y, or Z), Power >= 2000

Air Getsuga Tenshou: In air do D,D +X (or Y, or Z), Power >= 1000

1000 Slice in Air: In air do D,F,D,F +X (or Y, or Z), Power >= 1000

1000 Slice + Getsuga Tenshou: D,B,D,B +Y (or Z), Power >= 2000

Vasto Lorde Cero: D,B,F +X (or Y, or Z), Power >= 3000


- Ichigo Vasto Lorde -


Roar: D,B +X, Power >= 0

Getsuga Tenshou: D,B +Y, Power >= 0

Cero Blast: D,B +hold Z, Power >= 0

1000 Slice in Air: In air do D +X (or Y, or Z), Power >= 500

Super Cero Blast: D,B,F +X (or Y, or Z), Power >= 1000


- Inner Ichigo (Ogichi) -


Power Charge: A

Getsuga Tenshou: D,F,D,F +X (or Y, or Z), Power >= 2000

Air Getsuga Tenshou: In air do D,F,D,F +X (or Y, or Z), Power >= 1000

Combo Getsuga: D,B,D,B +X (or Y, or Z), Power >= 2000

Soul Heat: C, Power >= 2000

Bankai: D,B,F +X (or Y, or Z), Power = 3000

1000 Slice: D,F,D,F +X (or Y, or Z), Power >= 2000 (Must be in Bankai Mode)

1000 Slice Getsuga Combo: D,B,D,B +X (or Y, or Z), Power >= 2000 (Must be in Bankai Mode)

1000 Slice in Air: In air do D,F,D,F +X (or Y, or Z), Power >= 1000 (Must be in Bankai Mode)

Vasto Lorde Cero: D,B,F +X (or Y, or Z), Power = 3000 (Must be in Bankai Mode)


- Byakuya Kuchiki -


Power Charge: A+B

Senbonzakura: D,F +A, Power >= 1000

Senbonzakura Kageyoshi: D,F +B, Power >= 2000

Senbonzakura Swords: D,F +X, Power >= 1000

Kido Blast: D,F +Y, Power >= 2000

Hakuteiken: D,F +Z, Power = 3000


- Kenpachi Zaraki -


Power Charge: C

Explosion: D,F,D,F +A (or B), Power >= 2000

Sword Beam: D,F,D,F +X (or Y), Power >= 2000


- Sajin Komamura -


Power Charge: C

Bankai Fist: D +A (or B), Power >= 2000

Bankai Sword: D +C, Power >= 3000


- Jushiro Ukitake -


Special Attack: Y+Z, Power >= 1000


- Renji Abarai -


Power Charge: A+B

Ichigo Helper: A or B, Power >= 1000

Zabimaru Combo 1: D,F,D,F +X (or Y or Z), Power >= 1000

Zabimaru Combo 2: D,B,D,B +X (or Y or Z), Power >= 1000

Bankai: A+B, Power = 3000

Bankai Combo: D,F,D,F +X (or Y), Power >= 1000 (Must be in Bankai Mode)

Baboon Bone Cannon: D,B,D,B +X (or Y), Power >= 1000 (Must be in Bankai Mode)

Combo and Baboon Bone Cannon: D,F,D,F +Z (or D,B,D,B +Z), Power = 3000 (Must be in Bankai Mode)- Renji Bankai -


Power Charge: A+B

Zabimaru Combo: D,F +A (or B), Power >= 1000

Baboon Bone Cannon: D,F +X (or Y), Power >= 2000

Combo and Baboon Bone Cannon: D,F +Z, Power = 3000


- Toushiro Hitsugaya -


Power Charge: A

Helpers: C, Power >= 1000

Hyorinmaru: D,F,D,F +X (or Y, or Z), Power >= 2000

Ice Crystals: D,B,D,B +X (or Y, or Z), Power >= 1000

Soul Heat: D,F,B +X (or Y, or Z), Power >= 1000

Bankai: D,B,F +X (or Y, or Z), Power = 3000

Hyorinmaru Ice Seal: D,F,D,F +X (or Y, or Z), Power >= 2000 (Must be in Bankai Mode)

Big Ice Crystals: D,B,D,B +X (or Y, or Z), Power >= 2000 (Must be in Bankai Mode)

Short Ice wave: D,F,B +X (or Y, or Z), Power = 2000 (Must be in Bankai Mode)

Sennen Hyoro: D,B,F +X (or Y, or Z), Power = 3000 (Must be in Bankai Mode)


- Rangiku Matsumoto -


Power Charge: C

Haineko Shuriken: D +A, Power >= 2000

Haineko Super: D +B, Power >= 3000


- SoiFon -


Power Charge: C or Z

Clone: D,D + A (or B), Power >= 500

Combo: D,F +X (or Y), Power >= 300

Yoruichi Assault: D,F,D,F +A (or B), Power >= 1500

Suzumebachi: D,B,F +X (or Y), Power = 3000 (second strike is deadly)


- Yoruichi Shihoin -


Power Charge: Z

Rasen Combo: D,B,F +X, Power >= 2000

Flash Combo: D,B,F +A, Power >= 2000

Helpers: D,B,F +B, Power >= 1000


- Captain Urahara -


Power Charge: C

Benehime: D,F +X (or Y, or Z), Power >= 500

Air Benehime: In air do D,F +X (or Y, or Z), Power >= 500

Benehime Charge Style: D,B +X (or Y, or Z), Power >= 500

Scream Benehime: B+C, Power >= 2000

Air Scream Benehime: In air do B+C, Power >= 2000


- Shigekuni Yamamoto -


Power Charge: Y

Dark Seal: D +X, Power >= 0

Mighty Push: D +Y, Power >= 0

Lightening: D +A, Power >= 0

Seal: D +B, Power >= 0

Flame Rampage: D,F +C (or D,B +C), Power >= 3000


- Hirako Shinji -


Power Charge: Y

Fire Balls: Z, Power >= 500

Hiyori: D,B +X, Power >= 1000

Shikai Combo: D,F +X, Power >= 1500

Vizard Mode: A+B, Power >= 2000

Vizard Hiyori: D,B +Y, Power >= 2500 (Must be in Vizard Mode)

Cero: D,F +Y, Power >= 1500 (Must be in Vizard Mode)

Combo and Cero: D,F +Z, Power >= 2000 (Must be in Vizard Mode)

Turn to Normal: A+B, Power >= 0 (Must be in Vizard Mode)


- Uryu Ishida -


Power Charge: A+B

Ginrei Kojaku: D,F +A (or B), Power >= 1000

Seele Schneider: D,F +X (or Y), Power >= 2000

Throw Blade: D,B +X (or Y), Power >= 1000

Angel Ginrei Kojaku: D,B +B, Power >= 2000

Sprenger: D,F +Z, Power = 3000


- Chad Yasutora -


Power Charge: A+X

Shock Blast: D,F +X (or A, or B), Power >= 200

Super Blast: D,F,D,F +X (or A, or B), Power >= 1000


- Orihime Inoue -


Power Charge: A+X

Lone-God Cutting Shield: D,F,D,F +Z, Power >= 1000

Twin-God Reflection Shield: B,D,F +C, Power >= 1000

Three-God Shield: D,F,D,F +B, Power >= 2000

Damage Cancel: Z, Power >= 1000


- Rukia Kuchiki -


Power Charge: A+B

Super Ice Kido: D,F +A (or B), Power >= 2000

Some No Mai: D,F +X (or Y), Power >= 2000

Hakuren: D,F +Z, Power >= 2000


- Tousen Kaname -


Benihikou Renkasen (Air): In air do D,F,D,F +X (or A, or B), Power >= 1000


- Sousuke Aizen -


Power Charge: Y

Byakurai: D,B +X, Power >= 1000

Blast: D,F +Y, Power >= 1000

Kudakero: D,B +Y, Power >= 2000

Kido Blast: D,F +Z, Power >= 2000

Menos Grande: D,B +Z, Power >= 2000

Gin Helper: D,F +A, Power = 3000

Illusion: Z, Power = 3000


- Ultimate Aizen -


Power Charge: C (or B+Y)

Energy Wall: D, F, D, F +X (or Y), Power >= 1000

Dark Seal: D, B, D, B +X (or Y), Power >= 1000

Sword Combo: D, F, D, F +A (or B), Power >= 1000

Light Combo: D, B, D, B +A (or B), Power >= 1000

Illusion: Z, Power = 3000


- Coyote Stark -


Power Charge: A+B

Cero: D,F,D,F +X (or Y), Power >= 1000

Dark Explosion: D,B,D,B +X (or Y), Power >= 1000

Super Combo: D,B,D,B +Z, Power >= 1000

Lilynette Cero: D,F,D,F +Z, Power >= 2000

Resurrection: A+B, Power = 3000

Resurrection Cero: D,F,D,F +X (or Y), Power >= 1000 (Must be in Resurrection Mode)

Resurrection Cero Barrage: D,B,D,B +X (or Y), Power >= 2000 (Must be in Resurrection Mode)

Metralleta: D,F,D,F +Z, Power = 3000 (Must be in Resurrection Mode)

Cero Swords: A+B, Power = 3000 (Must be in Resurrection Mode)

Cero Wolfs Barrage: D,F,D,F +X (or Y), Power >= 1000 (Must be in Cero Swords Mode)

Cero Wolfs Barrage: D,B,D,B +X (or Y), Power >= 1000 (Must be in Cero Swords Mode)

Combo and Wolfs Barrage: D,F,D,F +Z, Power = 3000 (Must be in Cero Swords Mode)


- Grimmjow Jeagerjaques -


Power Charge: Y

3x Blast: D,F +Y (or D,B +Y), Power >= 1000

SzayelAporro Helper: D,F +X (or D,B +X), Power >= 1500

Ulquiorra Helper: D,F +Z, Power >= 1500

Kaien Helper: D,B +Z, Power >= 1500

Cero: D,F +A (or D,B +A), Power >= 1000

Gran Rey Cero: D,F +B (or D,B +B), Power >= 2000

Super Combo: D,F +C (or D,B +C), Power >= 2000

Resurrecion Pantera: A+B, Power = 3000

Pantera Roar: D,F +A (or D,B +A), Power >= 1000 (Must be in Resurreccion Mode)

Pantera Combo: D,F +C (or D,B +C), Power >= 1500 (Must be in Resurreccion Mode)

Desgarron Claws: D,F +X (or Y), Power = 3000 (Must be in Resurreccion Mode)- Grimmjow Pantera -


Power Charge: A+B

Light Explosion: D,F +A (or B), Power >= 1000

Desgarron Claws: D,F +X (or Y), Power >= 1000

Roar: D,F +Z, Power >= 1000- Ulquiorra Cifer -


Power Charge: A+B

Cero: D,B +X (or Y or Z), Power >= 500

Gran Rey Cero: D,F,D,F +X (or Y), Power >= 1500

Cero Explosion: D,B,D,B +X (or Y), Power >= 1000

Murcielago: A+B, Power = 3000

Cero Oscuras: D,F,D,F +X (or Y), Power >= 1000 (Must be in Murcielago Mode)

Triple Explosion: D,B,D,B +X (or Y), Power >= 2000 (Must be in Murcielago Mode)

Segunda Etapa: A+B, Power = 3000 (Must be in Murcielago Mode)

Cero Oscuras: D,F,D,F +X (or Y), Power >= 1000 (Must be in Segunda Etapa Mode)

Lanza del Relampago: D,B,D,B +X (or Y), Power = 3000 (Must be in Segunda Etapa Mode)- Ulquiorra Murcielago -


Power Charge: A

Blast: D,B +X, Power >= 500

If Attacked Combo: D,B +Y, Power >= 500

Dark Energy Combo: D,B +Z, Power >= 500

Lanza del Relampago: D,B,F +X (or Y, or Z), Power >= 500

Cero Oscuras: D,F +X (or Y), Power >= 2000

Super Cero (close only): D,F +Z, Power >= 2000- Ulquiorra Segunda Etapa -


Power Charge: A

Green Explosion: D,B +X, Power >= 500

Lanza del Relampago: D,B +Y, Power >= 500

Big Blast: D,B +Z, Power >= 500

Cero Oscuras: D,F +X (or Y, or +Z), Power >= 2000

Super Cero Combo (close only): D,B,F +X (or Y, or Z), Power >= 2000


Link my forum : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By kelly_200524
By Bornbazine
#949804 Đây, up giùm cu đó
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mod vào chém bây giờ sao lại dẫn link qua web khác
By cartoonhy18
#949805 Chac ban moi vao nen không biet .Tren ketnooi.com/forum ban phai cop link rui paste len trang khac moi duoc không la link die cha hieu sao . P/S:may tinh hong nen dung dien thoai nen không co dau mong cac mod thong cam
By kis_12
#949806 à dù đã copy sang trang khác nhưng vẫn không dow dc why => fix link ??
Kết nối đề xuất: