Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By silly_isaiah
#947070
In a galaxy of procedural worlds made entirely from LEGO bricks, will you... EXPLORE environments filled with adventure, then alter them? DISCOVER secrets and treasures, then play with them? CREATE your own models, then make a world your own? In LEGO® Worlds, it’s up to you...OS: Windows XP SP3

Processor: Intel Dual Core 2GHz

Memory: 2 GB RAM

Graphics: 512MB GPU with Shaders 3.0

DirectX: phiên bản 9.0

Network: Broadband Internet connection

Hard Drive: 10 GB available space


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By saladtinhyeu_8x
#947379 - Link download fshare sao có tới 2 file setup-1a ? Rồi tải cái nào?

- File setup 1gb mà cần trống 10GB giữ vậy @@
Kết nối đề xuất: