Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By hoangnhuly05
#939940

Now with a full 3-D remake, FINAL FANTASY IV: THE AFTER YEARS can now be played as never before on PC. Take part in the epic sequel that unfolds nearly two decades after the events of FINAL FANTASY IV. Classic characters make their return alongside several new heroes, such as Ceodore, son of Cecil and Rosa.


CPU: Pentium 4 2.4 GHz

RAM: 2 GB RAM

DX: Version 10

OS: Windows Vista, 7, 8

HDD: 950 MB available space


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By heobuheobu_9999
Kết nối đề xuất: