Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By vuontoimotvisao75
#939939 Gameboy Advanced Rom


Giả Lập

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


------------------------------------------------------------------------

3DS ROM

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3DS Roms 0800 - 1000 USA ---> uploading

3DS Roms 1001 - 1200 USA ---> uploading

3DS Roms 1201 - 1400 USA ---> uploading

3DS Roms 1401 - 1600 USA ---> uploading

3DS Roms 1601 - 1800 USA ---> uploading


--------------------------------------------------------------------------

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Giả Lập

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!----------------------------------------------------------------------------


NDS ROM


0001 - 0500 --->Uploading..................

0501 - 1000 --->Uploading..................

1001 - 1500 --->Uploading..................

1501 - 2000 --->Uploading..................

2001 - 2500 --->Uploading..................

2501 - 3500 --->Uploading..................

3501 - 4000 --->Uploading..................

4001 - 4500 --->Uploading..................

4501 - 5000 --->Uploading..................

5001 - 5500 --->Uploading..................

5501 - 6000 --->Uploading..................


-----------------------------------------------------

PSP


Giả lập

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

B ..... UPloading.................

C ..... UPloading.................

D ..... UPloading.................

E ..... UPloading.................

F ..... UPloading.................

G ..... UPloading.................

H ..... UPloading.................

I ..... UPloading.................

J ..... UPloading.................

K ..... UPloading.................

L ..... UPloading.................

M ..... UPloading.................

N ..... UPloading.................

O ..... UPloading.................

P ..... UPloading.................

Q ..... UPloading.................

R ..... UPloading.................

S ..... UPloading.................

T ..... UPloading.................

U ..... UPloading.................

V ..... UPloading.................

W ..... UPloading.................

X ..... UPloading.................

Y ..... UPloading.................

Z ..... UPloading.................
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
Kết nối đề xuất: