Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Weallere
#939928 link folder của 4share đang bị lỗi, bác down các part ở đây nhé:

http://4share.vn/f/23101a12131a1011/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part01.rar.file
http://4share.vn/f/6152585051585252/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part02.rar.file
http://4share.vn/f/36050f07060f0207/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part03.rar.file
http://4share.vn/f/380b010909080908/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part04.rar.file
http://4share.vn/f/25161c1414171515/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part05.rar.file
http://4share.vn/f/62515b53525b5650/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part06.rar.file
http://4share.vn/f/3a09030b0a030f0e/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part07.rar.file
http://4share.vn/f/35060c04050c0304/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part08.rar.file
http://4share.vn/f/26151f17161f1012/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part09.rar.file
http://4share.vn/f/7d4e444c4d444b48/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part10.rar.file
http://4share.vn/f/45767c7474777574/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part11.rar.file
http://4share.vn/f/46757f77767f707f/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part12.rar.file
http://4share.vn/f/44777d75747d7374/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part13.rar.file
http://4share.vn/f/22111b13121b1515/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part14.rar.file
http://4share.vn/f/32010b03020b050b/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part15.rar.file
http://4share.vn/f/36050f07060f0e02/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part16.rar.file
http://4share.vn/f/23101a12131a1b15/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part17.rar.file
http://4share.vn/f/47747e76777e7e74/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part18.rar.file
http://4share.vn/f/62515b53525b5b56/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part19.rar.file
http://4share.vn/f/6d5e545c5d54545a/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part20.rar.file
By chantinh_motthuoyeudaikho92
By fgg_fgg
#939932 Confirmed : link 4Share 20 parts ổn hết không lỗi


Ultra 2k Res, 40-50 FPS

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: