Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Weallere
#939928 link folder của 4share đang bị lỗi, bác down các part ở đây nhé:

http://4share.vn/f/23101a12131a1011/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part01.rar.file
http://4share.vn/f/6152585051585252/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part02.rar.file
http://4share.vn/f/36050f07060f0207/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part03.rar.file
http://4share.vn/f/380b010909080908/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part04.rar.file
http://4share.vn/f/25161c1414171515/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part05.rar.file
http://4share.vn/f/62515b53525b5650/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part06.rar.file
http://4share.vn/f/3a09030b0a030f0e/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part07.rar.file
http://4share.vn/f/35060c04050c0304/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part08.rar.file
http://4share.vn/f/26151f17161f1012/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part09.rar.file
http://4share.vn/f/7d4e444c4d444b48/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part10.rar.file
http://4share.vn/f/45767c7474777574/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part11.rar.file
http://4share.vn/f/46757f77767f707f/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part12.rar.file
http://4share.vn/f/44777d75747d7374/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part13.rar.file
http://4share.vn/f/22111b13121b1515/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part14.rar.file
http://4share.vn/f/32010b03020b050b/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part15.rar.file
http://4share.vn/f/36050f07060f0e02/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part16.rar.file
http://4share.vn/f/23101a12131a1b15/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part17.rar.file
http://4share.vn/f/47747e76777e7e74/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part18.rar.file
http://4share.vn/f/62515b53525b5b56/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part19.rar.file
http://4share.vn/f/6d5e545c5d54545a/kactus-Wolfenstein.The.Old.Blood-CODEX.part20.rar.file
By chantinh_motthuoyeudaikho92
#939929 Đặt gạch mai load tiếp Series Game này chơi khá
Blog Tâm sự:
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
By fgg_fgg
#939932 Confirmed : link 4Share 20 parts ổn hết không lỗi


Ultra 2k Res, 40-50 FPS

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: