Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By [email protected]
#939790 CÁC BÁC CỨ DOWNLOAD THOẢI MÁI ÐẢM BẢO LINK KHÔNG Bị DIE 100%

Các công cụ cần thiết( pass là khanhpsp nếu có)

* xem c?u hình CPU của các bạn có đủ để chơi game không

link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


*phần mềm hack speed IDM lên tới đỉnh

link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

video hướng dẫn*phần mềm hjsplit nối đuôi 001....

link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
GtaIII siêu nén


System: Intel Pentium 4 or AMD Athlon XP or equivalent

RAM: 384 MB

Video Memory: 128 MB

Hard Drive Space: 4700 MB


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Gta san siêu nén


Intel Pentium 4 or AMD Athlon XP processor (or better)

- 384(+) MB of RAM

- 128(+) MB Video Card with DirectX 9 compatible drivers

("GeForce4" or better)

- DirectX 9 compatible Surround Sound Card


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Gta Vice city


ntel Pentium IV or AMD Athlon XP processor

256(+) MB of RAM

16 speed CD / DVD drive

1.55 GB of free hard disk space

(+ 635 MB if video card does NOT support DirectX Texture

Compression)

64(+) MB video card with DirectX 9.0 compatible drivers

("GeForce 3" / "Radeon 8500" or better with

DirectX Texture Compression support)

DirectX 9.0 compatible sound card with surround sound

Gamepad (USB or Joystick Port)

Keyboard ( Bàn Phím )

Mouse ( Chuột )


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

GtaIV


Hệ điều hành: Windows Vista SP1/ XP SP3

Bộ xử lý: Intel Core 2 Quad 2.4 GHz hay AMD Phenom X3 2.1 GHz

RAM: 2GB (Windows XP) hay 2.5GB (Windows Vista)

Ổ cứng trống: 18GB

Card đồ họa: 512MB Nvidia 8600/ ATI 3870


Link Full


1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

5 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

6 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

8 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

9 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

10 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

11 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

12 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

13 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

14 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

15 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

16 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

17 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

18 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

19 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

20 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

21 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

22 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

23 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

24 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

25 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

27 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

28 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

29 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

30 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

32 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

33 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

34 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

35 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

36 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

37 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

38 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

39 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

40 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

41 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

42 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

43 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

44 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

45 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

46 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

47 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

48 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

49 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

50 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


hoặc


DVD1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DVD2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!IGI1

link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


IGI2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

thêm cheat này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Call.of.Duty.4.Modern.Warfare


Cấu hình tối thiểu cho Call of Duty 4: Modern Warfare

CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz or AMD(R) Athlon(TM) 64 2800+ processor or any 1.8Ghz Dual Core Processor or better supported

512 MB RAM

VIDEO CARD: NVIDIA(R) Geforce(TM) 6600 or better or ATI(R) Radeon(R) 9800Pro or better

DirectX 9.0c or higher

3.0GB free hard disk spacelink Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Viking Battle for Asgard

cấu hình: Windows XP/Vista/7 Processor: Intel Core 2 Duo @ 2.2 Ghz / AMD Athlon 64 X2 4600+ Memory: 2 Gb Hard Drive: 6 Gb free Video Memory: 256 Mb Video Card: nVidia GeForce 8600 / ATI Radeon HD 3450 Sound Card: DirectX Compatible DirectX: 9.0c Keyboard Mouse DVD Rom Drive


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

và dây là RoadRash ( cái này thì ai cung bi?t nh?)

link dây Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Battiefield VIỆT NAM


2.0 Ghz CPU

Directx 9.0b

Geforce 4 128 MB (Not MX) or equivalent DirectX9 compatible videocard

512 Megabytes of RAM

2 GB free hard drive space

Directx 9.0b Compatible Sound Cardlink Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Alien Shooter 2 (1.2gb)


Cấu hình tối thiểu:

CPU: P4 1,5 GHz

RAM: 256 MB Ram

Card đồ họa: VGA 64MB

Ổ cứng trống: 2 GBlink Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Counter - Strike 1.6


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

download xong 3 part cho chung 1vao 1 thu muc giai nen xong chen thoi


Armies of Exigo(game giông dota)


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Assassin's Creed II


Hệ điều hành: Windows XP (32-64 bits) /Windows Vista (32-64 bits)/Windows 7 (32-64 bits)

CPU: Intel Core 2 Duo 1.8 GHZ hay AMD Athlon X2 64 2.4GHZ

RAM: 1.5 GB Windows XP / 2 GB Windows Vista - Windows 7

Card màn hình: 256 MB, tương thích với DirectX 9.0, hỗ trợ Shader Model 3.0 hay cao hơn (xem chi tiết danh sách hỗ trợ)

Card âm thanh: tương thích DirectX 9.0

Ổ cứng trống: 8 GB

Hỗ trợ chuột, bàn phím hay gamepad

Game không hỗ trợ Windows 98/ME/2000/NTlink part1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


chọc giận hàng xóm 6

link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Pass giải nén: ketnooi.com/forumIGI3


Yêu cầu hệ thống tối thiểu!

Win / XP / Vista

CPU 1 Ghz

Ram 128

Đồ họa 32 mb

HDD .1.32 Gb miễn phí không gian


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass fullypcgames.blogspot.com


hay bản demo Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass khanhpsp


XMEN 2009

Yêu cầu OS/Cấu hình: * Microsoft Windows XP/Vista * 3D hardware accelerator card required - 100% DirectX 9.0c-compliant 256 MB video card* * Intel Core 2 Duo E8400 and or AMD Athlon 64 X2 6000+ (Intel Core 2 Duo 3.0GHz or AMD Athlon X2 4800+ for Vista) * 1.5 GB of RAM * 8 GB of uncompressed hard disk space (plus 400 MB for the Windows swap file and 12 KB free for saved games) * DirectX 9.0c (Included) * DirectX 9.0c-compliant true 16-bit sound card * Windows XP-compatible mouse, keyboard


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Hitman 3: Contracts


Yêu cầu OS/Cấu hình: - OS Windows 98SE, 2000, XP (95/NT not supported) - CPU Pentium III 800MHz (or equivalent) - RAM 128MB (Windows 98SE), 256MB (others) - CD-ROM 4x or higher - Video card 100% DirectX 8.0 compatible, 32MB Direct3D card with TnL - Hard drive space 2GB


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Age of Mythology(game này là anh em của age of kings)


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Half Life Cry of Fear


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


The Elder Scrolls V


Yêu c?u h? th?ng t?i thi?u: H? di?u hành: Windows 7/Vista/XP PC (32 ho?c 64 bit) B? x? lý: Dual Core 2.0GHz ho?c x? lý tuong duong Memory: 2 GB RAM Card d? h?a: Direct X 9.0c compliant video card v?i 512 MB RAM DirectX ®: 9.0c Hard Drive: 6 GB HD không gian âm thanh: DirectX tuong thích card âm thanh


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

có 3 part v?i 1 hu?ng d?n keke
The Sims 3


Yêu c?u h? th?ng t?i thi?u H? di?u hành: Windows XP/Vista/7 B? x? lý: Intel Pentium 4 @ 2.0 GHz / AMD Athlon XP 2000+ RAM: 1 Gb Không gian dia: 7 Gb free Card d? h?a RAM: 128 Mb Card d? h?a: nVidia GeForce FX 5900 / ATI Radeon 9500 Card âm thanh: DirectX Compatible M?ng: Direct X: 9.0c

l

ink Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!FIFA13


CPU: INTEL CORE2DUO @ 2.4GHZ ON WINDOWS XP / WINDOWS VISTA / WINDOWS 7. DUAL CORE PROCESSOR (CORE DUO 2 OR BETTER)

RAM: 2GB

GPU RAM: COMPATIBLE 3D ACCELERATED 256 MB VIDEO CARD OR EQUIVALENT (MUST SUPPORT SHADER MODEL 3.0 OR ABOVE)

GPU: ATI RADEON HD 2900 OR NVIDIA GEFORCE 8800 GT

DX: DIRECTX® 9.0Clink Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

link Cr-ack Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Aliens vs Predator 2010 1 link 4.3 Gb ]


- Windows 7/ XP/Vista

- 3.2 GHz Intel Pentium 4/Athlon 64 3000+ or equivalent processor

- 1 GB System RAM (XP)/ 2 GB System RAM (Vista)

- DirectX 9.0c compliant video card with 128 MB RAM (NVIDIA 6600 or - better, ATI X1600 or better)


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Sniper Elite V2 2012 siêu nén

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Medal of Honor: Airborne (b?n full 6.3GB) gan giong CD

c?u hình

lOperating System: Windows XP SP2

Processor: 2.8 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon XP 2800+

Memory: 1GB RAM

Video Card: NVIDIA Geforce 6600GT (Some slower GPUs with higher model number’s also not recommended.) ATI Radeon X1300PRO

Video Card Memory: 128MB RAM

Operating System: Windows Vista

Processor: 3.0 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64 3800+

Memory: 1GB RAM


ink Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Spec Ops The Line 2012(Full 1 link 6.6 Gb)


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


c?u hình r?t ?n dây

SYSTEM REQUIREMENTS:

OS: Windows XP SP3

Processor: Intel Core 2 Duo @ 2Ghz / AMD Athlon 64 X2 equivalent

Memory: 2 GB RAM

Hard Disk Space: 2 GB free

Video Card: NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 MB memory)

DirectX®: 9.0

Sound: DirectX Compatible

Steam!
call of duty1 siêu nén


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
call of duty2 siêu nén 1.8gb

Yêu c?u c?u hình Windows 2000/XP

DirectX Version: v9.0c

Pentium® IV 1.4GHz

RAM: 256 MB

Video Memory: 64 MB

? c?ng : 4 GB


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
call of duty 4

CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz or AMD(R) Athlon(TM)

64 2800+ processor or any 1.8Ghz Dual Core Processor or better supported

RAM: 512MB RAM (768MB for Windows Vista)

Harddrive: 8GB of free hard drive space

Video card (generic): NVIDIA(R) Geforce(TM) 6600 or better or ATI(R) Radeon(R) 9800Pro or better


Sistema: Windows XP / Vista

CPU: 2.4 GHz doble n?cleo o superior

RAM: 1GB (XP), 2GB (Vista)

Espacio en disco duro: 8 GB

Tarjeta gr?fica: 3.0 Sporte Shader recomendado. Nvidia Geforce 7800 o ATI Radeon X1800


past1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past4 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past5 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past6 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
King Bounty full 2012


c?u hình: MS Windows XP/Vista/Win7 DirectX 9.0c B? x? lý 3 GHz RAM 2 Gb videocard nVidia GeForce 7950GT v?i 512 Mb ho?c tuong duong ATI card âm thanh DVD-ROM 5,5 Gb bàn phím không gian dia c?ng DirectX tuong thích, chu?t Yêu c?u h? th?ng t?i thi?u : MS Windows XP/Vista/Win7 DirectX 9.0c B? x? lý 2,6 GHz RAM 1Gb videocard nVidia GeForce 6600 v?i 128 MB ho?c tuong duong ATI card âm thanh DVD-ROM 5,5 Gb bàn phím không gian dia c?ng DirectX tuong thích, chu?t


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
SWAT4 (hành d?ng+chi?n thu?t+d?ng d?i)


C?u hình :

Intel PIII 1GHz +

256 MB RAM +

VGA 64MB Geforce 3

HDD 2GB

Intel PIV 2.4GHz +

512 MB RAM +

VGA 128MB Geforce 4 Ti/Radeon 9500 tr? lên.


link past1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Call Of Pripyat


c?u hình H? di?u hành: Windows® XP/7 CPU: 2.0 GHz Intel® Pentium® 4 ho?c AMD Athlon™ 2200+ RAM: 512 MB Card màn hình: 128MB RAM, tuong thích v?i DirectX® 8.0. Lo?i card tuong duong GeForce 5700 ho?c Radeon 9600 cung dc


link past1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past4 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past5 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

*luu ý có th? dùng hjsplit d? n?i các file trên
MAFIA1(quá d?nh không c?n nói nhi?u)


past1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past4 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


*luu ý có th? dùng hjsplit d? n?i các file trênMAFIA 2 full (quá d?nh không c?n nói nhi?u)


C?u hình t?i thi?u


Operating System: Windows XP / Vista / 7

Processor: Pentium D 3Ghz or AMD Athlon 64 X2 3600+ (Dual core) or higher

Memory: 1.5 GB of RAM

Graphic: nVidia GeForce 8600, ATI HD2600 Pro or better

Sound Card: Sound device compatible with DirectX ® 9.0

Hard Disk Space: 10 GB available


past1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past4 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past5 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

past6 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!VÀ MAFIA 3 (QUÁ TUY?T V?I) game m?i ra lò là mình mua ngay new 2013


Core 2 Quad Q6600 2.4GHz

Phenom 9850 Quad-Core

GeForce GTX 560

Radeon HD 6850

ram trên 4 GB

HDH windows 7 64 bit, DX 11

? tr?ng 20 GB
**CD1

P1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

**CD2

P1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

**CD3

P1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

WWII Battle Tanks


P1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Torchlight II 1.21 (1.4gb)


yêu c?u Windows XP/Vista/7/8

c?u hình chua bi?t ch?c là th?p @@


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Left 4 dead 2 FULL


OS: Windows 7 / Vista / XP CPU: Pentium 4 3.0GHz RAM: 1 GB for Xp / 2Gb for Vista/Win 7 HDD: 7.5 GB free disk space Graphics: 128 MB Graphics Memory with shader 2


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Left 4 dead(2.21gb)


OS: Microsoft Windows XP / Vista / Vista64 * Processor: Pentium 4 3.0GHz * Memory: 1 GB * Graphics: 128 MB, Shader model 2.0, ATI 9600, NVidia 6600 or better * Hard Drive: At least 7.5 GB of free space * Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card


link dây có 22 past tố độ khủng
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Black Mesa Full 3.2gb


Windows XP, Vista, or 7 6.9 GB of free hard drive space (not including *free* Source Sdk Base 2007, installed seperately) Minimum: Pentium 4 3.0 GHz or AMD Processor, 1 GB RAM, Shader model 2.0, ATI 9600, NVidia 6600 or better, DirectX 8.1 compatible sound Recommended: Intel core 2 duo 2.4GHz or AMD Processor, 1 GB RAM, Shader model 3.0, NVidia 7600, ATI X1600 or better, DirectX 9.0c compatible sound


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Max Payne 1


1Ghz PIII / Athlon ho?c t?c d? 1,2 GHz Celeron / Duron x? lý 32MB card d? h?a AGP v?i ph?n c?ng chuy?n d?i và h? tr? ánh sáng \ 256MB b? nh? RAM \1,5 GB ? c?ng không gian Windows 98/ME/2000/XP DirectX 9.0


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass n?u có svnteam
Max Payne 2


1Ghz PIII / Athlon ho?c t?c d? 1,2 GHz Celeron / Duron x? lý 32MB card d? h?a AGP v?i ph?n c?ng chuy?n d?i và h? tr? ánh sáng \ trên 256MB RAM 1,5 GB ? c?ng không gian Windows 98/ME/2000/XP


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass:svnteam
Max Payne 3(10gb)


OS: Windows 7 (32/64bit) , Windows Vista (32/64bit) Windows XP SP3 (32/64bit) Processor: Intel Dual Core 2.4 GHZ - i7 3930K 6 Core x 3.06 GHZ / AMD Dual Core 2.6 GHZ - FX8150 8 Core x 3.6 GHZ Memory: 2GB Hard Disk Space: 35 GB Video Card: NVIDIA® 8600 GT 512MB VRAM – NVIDIA® GeForce® GTX 680 2GB VRAM / Radeon HD 3400 512MB VRAM - Radeon HD 7970 3GB VRAM Sound Card: 100% Direct X 9.0 compatible


link

P1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


dùng hjsplit để nối các file lại rồi giai nén
Dark Souls 2012

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Thief 2 The Metal Age


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


HOT HOT BẢN DEMO GTA V ÐÃ CHÍNH THỨC RA MẮT RÌNH MÒ SUỐT MẤY TUẦN BÂY GIỜ POST LÊN AE THUỞNG THỨC ÐÂY


LINK ÐÂY
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!IGI 4 - The Mark


Hệ điều hành: Windows XP / Vista

Bộ xử lý: Pentium [email protected] GHz hay tương đương

Bộ nhớ: 512 MB(hay là RAM)

**Video Memory: 128 MB

Card âm thanh: tương thích DirectX

DirectX: 9.0c

Keyboard & Mouse

CD / DVD Rom Drive Đê hệ điều hành: Windows XP / Vista Bộ xử lý: Pentium [email protected] GHz hay tương đương Bộ nhớ: 1 GB Video Memory: 256 MB Card âm thanh: tương thích DirectX DirectX: 9.0c Keyboard & Mouse CD / DVD Rom Drive


P1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Gothic III full• Windows® XP, Windows® 2000 SP4 Rollup 1, Windows® XP 64-bit, Windows® 2003 Server

• 1024MB System RAM

• 2 GHz Intel Pentium® 4, Athlon XP or equivalent processor

• 128MB Direct3D compatible video cardand a DirectX 9.0c April 2006 compatible video card driver

• 8x DVD-ROM drive • 4.6 GB free hard disk space

• DirectX 9.0c April 2006 (included)

• DirectX 8.1 compatible sound card

• Keyboard, mouse

Recommended System:


• 3 GHz Intel Pentium 4 or equivalent processor

• 1,5 GB system RAM• ATI X1600, NVIDIA Geforce 6800 series or better video card


link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
CF Perfect ENDLESS 177 full rip(CF khủng nhất)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
DW7+ bản vi
By phuonglinh1411
By yenbeckham
#939792 Vãi bác,toàn game cổ em tìm trên mạng mãi không có,thanks bác nha,mấy game này trên mạng link die hết rồi,nếu bác có Gothic 3 thì Up lên nữa nhé
By khungdien_a17
#939795 chủ yếu là em muốn kiếm cho thằng em chơi lại gothic chứ bây giờ Skyrim với Sacred 2 mới là loại khủng bác có thì up gothic 3 lên giùm anh em nhé,link trên google die hết rồi,còn bản gothic 4 thì fps tụt khủng khiếp
By Treowe
#939796 đã quá, mình chọn được hơn 5 game, cơ mà máy mình chơi 2 game trong 5 game mình chọn

Cơ mà font chữ bị lỗi kìa thớt
Kết nối đề xuất: