Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By nguyen_thanh7000
#929382 tuổi thơ dữ dội khi mới lớp 4 5 gì đó trốn học nghiện game này nà )))))))))))))))))))))))))))))))

- trụ lazee bắn mạnh kinh vồn không có xe tăng có nước ăn cám )))))
Kết nối đề xuất: