Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By o0_koyeu_tradep_bove_o0
By bac_tien
#926805 Uầy uầy !!! Xóa game được 1 tháng rồi vì chơi chỉnh skill toàn phải ấn Tab nên hơn bị hụt hững --> chán, nhưng cũng Thank . các bạn làm Việt hóa game Prince of Persia (2008) không ???? Nếu có thể thì Thank nhé !!!!
Kết nối đề xuất: