Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Barnhardo
#905892


http://www.mediafire.com/?sfsk1s34wecwtu2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Recommended for Free Users


http://www.duckload.com/download/5762420/sr-tw2a.iso
http://www.duckload.com/download/5762319/sr-tw2b.iso 10% Record | Pass & Source: www.gamehousevn.com

http://www.mediafire.com/?daadjr92oiaeh Direct Links | Thanks to taituxdseller


http://dls.metaboli.com/vnt/download?attribution=1421619&securite=d9391511f8a13d6decb0ff78194d1634&fichier=1
http://dl.metaboli.com/SECU/TheWitcher2_EU_Setup-1.bin
http://dl.metaboli.com/SECU/TheWitcher2_EU_Setup-2.bin
http://dl.metaboli.com/SECU/TheWitcher2_EU_Setup-3.bin
http://dl.metaboli.com/SECU/TheWitcher2_EU_Setup-4.bin
http://dl.metaboli.com/SECU/TheWitcher2_EU_Setup-5.bin
http://dl.metaboli.com/SECU/TheWitcher2_EU_Setup-6.bin
http://dl.metaboli.com/SECU/TheWitcher2_EU_Setup-7.bin
http://dl.metaboli.com/SECU/TheWitcher2_EU_Setup-8.bin 10% Record | Pass: abhishek***


http://www.megaupload.com/?d=ZI155ZSO
http://www.megaupload.com/?d=K3GUHK3M
http://www.megaupload.com/?d=Y6KL7CXL
http://www.megaupload.com/?d=ZT2J84U9
http://www.megaupload.com/?d=RTN52JYY
http://www.megaupload.com/?d=KI3ET29G
http://www.megaupload.com/?d=9GM1E4PO
http://www.megaupload.com/?d=2GPIISWE
http://www.megaupload.com/?d=AGSSRBFY
http://www.megaupload.com/?d=SU23HBTE
http://www.megaupload.com/?d=92FG8H24
http://www.megaupload.com/?d=H733F6Z4
http://www.megaupload.com/?d=SIL0F6A6
http://www.megaupload.com/?d=GB9DMZ3U

OR

https://www.rapidshare.com/files/208821009/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part01.rar
https://www.rapidshare.com/files/1561312177/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part02.rar
https://www.rapidshare.com/files/2551218802/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part03.rar
https://www.rapidshare.com/files/241761315/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part04.rar
https://www.rapidshare.com/files/3844978674/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part05.rar
https://www.rapidshare.com/files/3345140948/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part06.rar
https://www.rapidshare.com/files/4281850032/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part07.rar
https://www.rapidshare.com/files/3593217654/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part08.rar
https://www.rapidshare.com/files/848716325/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part09.rar
https://www.rapidshare.com/files/2354349679/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part10.rar
https://www.rapidshare.com/files/3131099658/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part11.rar
https://www.rapidshare.com/files/181330809/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part12.rar
https://www.rapidshare.com/files/1530065747/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part13.rar
https://www.rapidshare.com/files/4206076148/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings_SKIDROW.part14.rar

OR

http://www.fileserve.com/file/DKZsTqY/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/s9KMvFr/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/gBCTbCc/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/p5RmVJs/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/6XqScFQ/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/wrShCuJ/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/HNTtm5C/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/UZyA23h/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/sneGhDS/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part09.rar
http://www.fileserve.com/file/NThMYVb/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part10.rar
http://www.fileserve.com/file/tJYGvFd/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part11.rar
http://www.fileserve.com/file/WCdn7kA/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part12.rar
http://www.fileserve.com/file/3Aj28RK/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part13.rar
http://www.fileserve.com/file/jxBSxpG/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part14.rar

OR

http://www.filesonic.com/file/1012573951/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part01.rar
http://www.filesonic.com/file/1012559191/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part02.rar
http://www.filesonic.com/file/1012581501/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part03.rar
http://www.filesonic.com/file/1012678471/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part04.rar
http://www.filesonic.com/file/1012780471/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part05.rar
http://www.filesonic.com/file/1012788921/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part06.rar
http://www.filesonic.com/file/1012650741/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part07.rar
http://www.filesonic.com/file/1012799591/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part08.rar
http://www.filesonic.com/file/1012854081/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part09.rar
http://www.filesonic.com/file/1012556844/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part10.rar
http://www.filesonic.com/file/1012684584/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part11.rar
http://www.filesonic.com/file/1012805761/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part12.rar
http://www.filesonic.com/file/1012805231/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part13.rar
http://www.filesonic.com/file/1012842881/The.Witcher.2.Assassins.of.Kings-SKIDROW.part14.rar

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Source: all.hdvnbits.org Recommended for Free Users

http://www.duckload.com/download/5775459/The_Witcher_2.iso MediaFire | Pass: www.ggamez.org


http://www.mediafire.com/?wd46jlh306l3i3z
http://www.mediafire.com/?8dqcqm2s11gvo50
http://www.mediafire.com/?1dg3nfikl2nfz2m
http://www.mediafire.com/?g1ys485c6gmv7yq
http://www.mediafire.com/?rtn6ysshsjgxptt
http://www.mediafire.com/?37ttokganmernw2
http://www.mediafire.com/?8pn4c2nm2my1cfg
http://www.mediafire.com/?ddsdb59sny8ej55
http://www.mediafire.com/?17uvp72ll74550c
http://www.mediafire.com/?3iam03ri587i56n
http://www.mediafire.com/?zau2u0zz86pk3hm
http://www.mediafire.com/?2bfrg1x5h11wd1n
http://www.mediafire.com/?fl7c3b6v3hiz43o
http://www.mediafire.com/?3xtqpnc47kw4hbd
http://www.mediafire.com/?0njrvduo20vq902
http://www.mediafire.com/?19dkentvynp7h4h
http://www.mediafire.com/?ydtoio1jnsyr7l5
http://www.mediafire.com/?e48tlsrf3huvxf5
http://www.mediafire.com/?23pc6mrwin2x8f5
http://www.mediafire.com/?88b0amiu9b9exnf
http://www.mediafire.com/?wt613ynze27vjw4
http://www.mediafire.com/?ivhvu1by57pro6i
http://www.mediafire.com/?8t4t58b6mj64p3j
http://www.mediafire.com/?473ibsi23dg6i67
http://www.mediafire.com/?pwm80rz8rlzq3y6
http://www.mediafire.com/?c6y2dsgzcag73s8
http://www.mediafire.com/?xa4m00w0ik9789g
http://www.mediafire.com/?bjz53mlukl3yxpx
http://www.mediafire.com/?elnu4hx1w1wz8dk
http://www.mediafire.com/?5bipu1qukf4jlsk
http://www.mediafire.com/?q6lv6e7hsgds0s2
http://www.mediafire.com/?b49sjq66wc5r9jd
http://www.mediafire.com/?udwm5pix7d63pdx 10% Record | Pass: Leader


http://www.megaupload.com/?d=BKADDHUZ
http://www.megaupload.com/?d=S2RQREE8
http://www.megaupload.com/?d=GGDF2DR1
http://www.megaupload.com/?d=B69DTBHW
http://www.megaupload.com/?d=JCTQM5U4
http://www.megaupload.com/?d=CM8GA5EI
http://www.megaupload.com/?d=DX1AZ67X

OR

https://www.rapidshare.com/files/2075820079/The_20Witcher_202.iso.By.Leader.part7.rar
https://www.rapidshare.com/files/1018189306/The_20Witcher_202.iso.By.Leader.part2.rar
https://www.rapidshare.com/files/2207971879/The_20Witcher_202.iso.By.Leader.part6.rar
https://www.rapidshare.com/files/127145877/The_20Witcher_202.iso.By.Leader.part3.rar
https://www.rapidshare.com/files/3256289648/The_20Witcher_202.iso.By.Leader.part1.rar
https://www.rapidshare.com/files/204028549/The_20Witcher_202.iso.By.Leader.part5.rar
https://www.rapidshare.com/files/3721164349/The_20Witcher_202.iso.By.Leader.part4.rar

OR

http://www.fileserve.com/file/cAsKEYg/The Witcher 2.iso.By.Leader.part4.rar
http://www.fileserve.com/file/rHRZUhV/The Witcher 2.iso.By.Leader.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/jE7rwgQ/The Witcher 2.iso.By.Leader.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/ZTBcQCF/The Witcher 2.iso.By.Leader.part5.rar
http://www.fileserve.com/file/H89pCer/The Witcher 2.iso.By.Leader.part6.rar
http://www.fileserve.com/file/DYN6Cb7/The Witcher 2.iso.By.Leader.part7.rar
http://www.fileserve.com/file/rwe85yF/The Witcher 2.iso.By.Leader.part3.rar

OR

http://www.filesonic.com/file/1016671441/The Witcher 2.iso.By.Leader.part7.rar
http://www.filesonic.com/file/1016688811/The Witcher 2.iso.By.Leader.part2.rar
http://www.filesonic.com/file/1016688821/The Witcher 2.iso.By.Leader.part3.rar
http://www.filesonic.com/file/1016698221/The Witcher 2.iso.By.Leader.part6.rar
http://www.filesonic.com/file/1016704071/The Witcher 2.iso.By.Leader.part5.rar
http://www.filesonic.com/file/1016703881/The Witcher 2.iso.By.Leader.part1.rar
http://www.filesonic.com/file/1016703901/The Witcher 2.iso.By.Leader.part4.rar _____________________________________________
Login : 9030238

Pass : nniMgYtkT


Login : 5318406

Pass : 242aa9

Notice: Login >> Close DuckLoad site >> Copy/Paste DuckLoad links in the address bar to get Direct Link
>>> Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! <<<


Source : Gamevn.com
By thoi.trang0nline
By Fonzo
#906211 Cái này clone chưa có Cr-ack đâu eFree Hosts | 10% Record | Pass: gamevn


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


source gamevn

By hoahanhdao94
#906213


Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x1397.Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x309.


Notice: Bộ này lúc càithì Interface là Tiếng Nga... không biết có chỉnh sang EN được hay không (vì source mình lấy nó ghi là RU/EN).. Nên cậu nào thích thì có thể down trước.. không thì đợi bản khác rồi down sau cũng được..


Free Hosts | 10% Record | Pass: gamevn


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Or


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bonus các tin liên quan

Thỏa mãn sở thích nâng cấp nhân vật với Witcher 2


Trong Witcher 2, đôi khi sở hữu những kĩ năng đa dạng lại hữu hiệu hơn nhiều so với việc chăm chăm đầu tư vào một đường nhất định.

Mới đây, đội ngũ phát triển của Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - CD Project - đã công bố một loạt video nhật ký mới để trình diễn hệ thống chiến đấu và hệ thống nâng cấp mà họ đang đưa vào tựa game này.


Những bước tiến trong các trận chiến của người chơi là kết quả trực tiếp của từng nâng cấp mà họ chọn trong toàn bộ quá trình. Thế nên, để hiểu về chiều sâu trong năng lực chiến đấu của Geralt, trước hết bạn cần biết rằng mình có thể phát triển những khả năng gì ở gã thợ săn quỷ này.

Các nâng cấp cho nhân vật chính trong game được chia làm 3 đường chính: Alchemy (giả kim thuật), Swordmanship (kiếm thuật) và Magic (phép thuật). Theo lời của nhà sản xuất. Mỗi nâng cấp được đổi bằng một điểm skill point cần mang những giá trị tương đương với nhau. Nếu không, tính cân bằng và chiều sâu của hệ thống nâng cấp cũng chẳng còn được bảo toàn.Alchemy là một nhánh cho phép người chơi chuẩn bị các vật dụng trước khi tham chiến. Hướng nâng cấp này cho phép game thủ học cách chế tạo các loại thần dược làm tăng thể lực, cường hóa Geralt trong một khoảng thời gian nhất định hay chế tạo độc dược, tẩm chúng vào kiếm để tung ra những đòn tấn công chí mạng với một số loại quái vật đặc thù. Nếu muốn, bạn còn có thể chế tạo nhiều loại bm và bẫy để dễ bề xử lý đám đông.

Trong khi đó, Swordmanship lại ảnh hưởng trực tiếp đến những pha chặt chém. Nếu chọn bỏ nhiều điểm nâng cấp vào nhánh này, người chơi có thể unlock nhiều chiêu kết liễu bắt mắt với sức công phá đáng nể. Ở cuối đường Swordmanship, người chơi còn có thể học được một đòn dứt điểm cùng lúc nhiều đối thủ. Hiệu quả trình diễn của tuyệt chiêu này thì đương nhiên là... khỏi phải chê.Magic bao gồm 6 thuộc tính chính: Aard, Yrden, Igni, Quen, Axii và Heliotrop. Nếu chọn nâng cấp thiên về phép thuật thì bạn có thể mở khóa cả 6 thuộc tính này trong chiến đấu. Nói đơn giản thì phép thuật là thứ giúp Geralt dễ dàng đối phó hơn khi bị bao vây bởi nhiều đối thủ hay trợ lực cho anh ta trong cuộc đấu với những con trùm to lớn. Igni (lửa) với khả năng thiêu cháy diện rộng là một ví dụ điển hình.

Tuy nhiên, trong cả 3 nhánh kỹ năng này, bạn sẽ không thể tìm được một con đường tối thượng cho mình. Thế giới trong game có rất nhiều loại quái vật và kẻ thù. Mỗi loại lại chỉ sợ một loại vũ khí nhất định hay một loại phép thuật nhất định. Thế nên, người chơi phải biết cách phối hợp các kĩ năng mình có để đắc thủ trong tình huống nhất định.Giả dụ, khi theo đường Alchemy, bạn sẽ học được cách chế tạo các loại bom. Hãy chọn một loại bm mà khi nổ, chúng nhả ra một loại hơi ga. Sau đó, căn đúng thời điểm khí ga bắt đầu lan tỏa ra toàn bộ toán địch rồi thi triển phép thuật Igni, bạn sẽ có một phiên bản nâng cấp của phép lửa cơ bản và nhanh chóng diệt gọn cả toán địch.

Việc kết hợp giữa phép thuật và các đòn combo lanh lẹ của Geralt cũng là một lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn kết liễu kẻ thù càng nhanh càng tốt. Thông thường, nếu muốn hạ được một tên lính cầm khiên thì người chơi phải thủ thế, chờ hắn tấn công trước rồi mất cân bằng, sau đó bạn mới lao lên tấn công liên hồi. Tuy nhiên, có một cách khác nhanh gọn hơn là dùng lửa khiến hắn hoảng loạn, buông khiên rồi lập tức lao vào đánh phủ đầu.Không những thế, game còn mang đến một hệ thống mutagen cho phép bạn cải tạo lại Geralt, lúc anh ta có được những khả năng chiến đấu mà lẽ phải bạn phải dùng các điểm Skill point để đổi lấy. Hệ thống đột biến này sẽ không có tác dụng thay thế cho những skill point mà người chơi kiếm được trong chiến đấu. Tuy nhiên, chúng sẽ tạo ra một Geralt kiểu hybrid với những kĩ năng được tổng hợp từ nhiều nhánh khác nhau.

Như bạn đã thấy, trong Witcher 2, đôi khi sở hữu những kĩ năng đa dạng lại hữu hiệu hơn nhiều so với việc chăm chăm đầu tư vào một đường nhất định. Tuy nhiên, ai mà biết được, nếu với ngần đó skill point, bạn lại unlock được một tuyệt chiêu sát thủ nào đó thì sao? Sự phức tạp này chính là chiều sâu trong hệ thống chiến đấu và nâng cấp của Witcher 2.Khám phá 12 điểm sáng của The Witcher 2


Không chỉ đẩy mạnh những yếu tố cạnh tranh trong phiên bản trước, CD Projekt còn đưa vào game nhiều chi tiết đặc biệt hơn để lôi cuốn các game thủ.

Nhân vật chính già dặn hơnTrong phần đầu của tựa game, Geralt được mô tả như một người anh hùng bị đày đọa và mang chút gì đó đào hoa nhưng trong phần hai, anh đã được thiết kế lại ít nhiều. Vẫn cực kỳ nam tính và kiên định nhưng đã nói ít hơn, kể cả khi phân vân về những gì mình nên chọn hơn là tự nhủ một cách ngây ngô như trong quá khứ. Có thể nói, Geralt đã già dặn hơn, tinh quái hơn và cao hơn những kẻ tầm thường hẳn vài bậc.
Giả kim thuật đóng vai trò quan trọng hơnMọi bình thuốc đều có tác dụng tiêu cực ngoài việc đầu độc bạn. Thứ giúp bạn hồi máu sẽ làm giảm đi năng lực phép thuật của Geralt và ngược lại, thứ gì khiến bạn nhìn được ban đêm trong vài phút sẽ khiến ban ngày trở thành ác mộng thực sự. Đó là một canh bạc về hóa học, bạn phải chọn xem mình sẽ hy sinh thứ gì để có thể thành công hơn là chỉ biết dựa vào những lọ phép thuật đầy quyền năng.


Hơn thế nữa bạn sẽ phải lên kế hoạch cho cuộc chiến của mình chứ không phải là lao vào chiến đấu một cách mù quáng. Nếu bạn không làm vậy thì thất bại là điều khó có thể tránh khỏi.


Ngữ điệu là một thế mạnhThổ âm của người Anh cùng xứ Wales được ***g vào trong game: Điều này hợp với một thế giới fantasy và hài hòa trong không khí mang tính bản địa của game. Các đoạn thoại không bị cường điệu hóa và cắt xén khiến cho game tăng thêm nhiều tính thuyết phục.
Mỗi loại quái vật thích một kiểu "bạo lực" khác nhauBạo lực không mang đến cho bạn thành công: Bạn phải cần đến những món “đồ chơi” cụ thể để có thể đánh bại quái vật và hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ như Nekker (một loài quái vật nhỏ bé dạng xác sống) có thể bị đánh bại dễ dàng bằng một cây kiếm nhưng chúng sẽ xuất hiện liên tục từ tổ trừ khi bạn tìm ra công thức đúng đắn để tạo ra một loại bm tiêu diệt vĩnh viễn lũ này.


Trong một ví dụ khác, lũ nhện lớn sẽ sinh sôi nảy nở tràn ra khắp nơi và bạn phải tìm cách dụ chúng ra chỗ khác, đồng thời giết được nhện chúa. Đó đều không phải là những cuộc chiến đơn giản, sử dụng những chiếc bẫy (bẫy nổ, gây choáng, làm chậm, bẫy lửa) sẽ giúp bạn sống và giải quyết mọi vấn đề.


Những con trùm cỡ bựRồng và những quái vật biển khổng lồ: Tựa game này không phí phạm thời gian giúp bạn làm quen với những tạo vật lớn và xấu xí, cần đến những chiết thuật phức tạp để có thể đánh bại.


Đó không phải là một cuộc chiến với những tên nhỏ bé mà là cuộc đấu trí dùng tới cọc nhọn và góc nhìn trên cao. Và đó mới chỉ là chương đầu của game thôi đấy! Trong những phần tiếp theo, chắc chắn sẽ còn có những pha đụng độ mang đậm tính kinh dị nhiều hơn nữa.
Xung đột giữa các chủng tộcMặc dù đã từng được giới thiệu trong tựa game đầu tiên nhưng trong lần trở lại này, tính hấp dẫn và sự cuốn hút trong lối viết và diễn đã được tăng lên rất nhiều khiến cho game thực sự chinh phục được những game thủ khó tính. Những người lùn và tộc tiên (Elf) không phải là thần tiên, những kẻ phù hộ trong thế giới cổ tích này.Họ chỉ là những kẻ đứng ngoài xã hội loài người. Trong giai đoạn đầu của game, bạn sẽ phải lựa chọn xem liệu mình nên đi theo nhóm các chiến binh Elf khủng bố hay cùng phe với thị trưởng đang cố gắng bảo vệ loài người nhưng mang trong mình dòng máu phân biệt chủng tộc. Điều đó không dễ dàng. Cũng giống như phiên bản đầu tiên, đó là một thế giới phức tạp về mặt đạo đức và không có câu trả lời thích đáng nào cả.Đồ họa thượng thừaNếu card đồ họa của bạn có khả năng đẩy thiết lập lên tối đa – Ultra, Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! là một tựa game đẹp lung linh đúng nghĩa nhưng kể cả ở mức trung bình và High, đó vẫn là một tác phẩm đẹp. The Witcher 2 là một trong những tựa game cực hiếm ngày nay minh chứng cho sự siêu việt của PC so với hệ máy console.

Nó được thiết kế dành riêng cho hệ PC, đạt tới mức chuẩn mực của game PC. Từng đường nét ấn tượng, mô tả cảnh chiều tà, bình minh trong khu rừng rậm rạp đều hiện lên đẹp đẽ đến không ngờ. The Witcher 2 có thể sẽ ghi dấu là một trong những tựa game đẹp nhất trong lịch sử tính đến thời điểm này. Không chỉ thế game còn load rất nhẹ nhàng kể cả ở mức thiết lập cao.


Món ngon cho những người tỉ mỉCông việc thu thập những món đồ, vật phẩm rơi rớt là một trải nghiệm tuyệt vời. Ví dụ việc thu thập những mảnh cần thiết của Endraga để ghép thành một thanh kiếm cực mạnh hay lần mò tới những tay thương nhân địa phương để tìm mua các vật phẩm quý hiếm nhằm tạo cho mình một bộ giáp ấn tượng là việc thường thấy. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự ham thích của chính bạn.
Đa tài là một thứ không quá tệPhép thuật không phải “là vương là tướng”. Geralt có thể sử dụng nửa tá phép thuật nhưng điều đó không có nghĩa là lối chơi kiếm quen thuộc của anh sẽ biến mất và được thay thế bằng gậy phép và trượng ma thuật. Phép thuật trong The Witcher 2 là để cân bằng thế bất lợi của người chơi với đối thủ chứ không phải “đè bẹp” chúng theo đúng nghĩa đen. Đó chỉ là những công cụ rất nhỏ, đơn giản để giúp đỡ Geralt phần nào.Một chưởng lực có thể ngăn chặn kẻ thù vài giây, một quả cầu lửa có thể phá tan lớp phòng thủ của gã cầm khiên hay khiến cho một trong nhiều kẻ tấn công mất trí, tất cả chỉ giúp bạn rất ít nhưng lại rất cần thiết để lối đánh kiếm có thể phát huy tác dụng. Geralt không phải là một nhân vật trong game X Men, đây chỉ là một anh chàng kiếm sĩ với một số trò ma thuật nhỏ mà thôi.
Tự mình khám phá là một trải nghiệm thú vịCác nhiệm vụ phụ không có bảng chỉ dẫn. Rõ ràng The Witcher 2 không phải là một nơi chờ bạn tới giải quyết toàn bộ các vấn đề. Bạn phải tự làm mọi thứ, tự đi khám phá, nói chuyện với mọi người, nhìn vào bảng chỉ dẫn, tạo ra câu truyện cho riêng mình. Hiển nhiên chẳng có một mũi tên vàng ở đâu đó đánh dấu nhiệm vụ cho bạn. Bạn phải tự đoán ra nhiệm vụ phụ cho riêng mình dựa trên những gì thu thập được.


Đạo đức là một lựa chọn khóMột thế giới ********* và đạo đức phức tạp từ tầm vi mô cho tới vĩ mô: Liệu giết hại một gã lớn ăn thịt ngay dưới chân cầu là cần thiết khi bạn có thể nói chuyện và khuyên giải hắn? Liệu vua cha của một gã khốn nạn và là đầu mối tạo ra cuộc chiến tranh vô nghĩa là một tên vua tồi? Hay đó là do mưu đồ của gã tướng quân đã biến lão ta thành như vậy?

Đó là những tranh cãi trong The Witcher 2. Vấn đề lớn nhất của The Witcher 2 đó là các nhà phát triển cứ cho rằng ai cũng đã từng chơi qua bản đầu, vì thế họ quen với những thắc mắc đạo đức kiểu như vậy. Thế giới của The Witcher không đơn giản chỉ là “ra đi tìm đường cứu thế giới”, nó phức tạp và dĩ nhiên là thú vị hơn nhiều.


Chỉ cần chặt chém thôi cũng đã haySự tuyệt vời trong phong cách đấu kiếm: Đây là sự kết hợp giữa kỹ năng cá nhân của người chơi cùng với phản xạ và kỹ năng của nhân vật trong game hơn là sự ngẫu nhiên vô hình trong các minigame khác. Hệ thống chiến đấu trong The Witcher 2 thực sự ấn tượng và khiến người ta phải hài lòng.Thế giới ảo trông như thực của The Witcher 2Sự sống động của môi trường trong The Witcher 2 thể hiện ở thiết kế cảnh vật chi tiết từ ngọn cỏ, khóm lá, bầu trời... Không những thế, hiệu ứng đổ bóng thời gian thực của trò chơi, có được nhờ sử dụng engine chính hãng của hãng CD Projekt, cũng là nhân tố quan trọng tô điểm cho bức tranh môi trường thêm đẹp mắt.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Sau khi xem clip, rất nhiều game thủ trên diễn đàn The Witcher 2 tỏ ra hoan hỷ. Đa số đều lạc quan cho rằng, trò chơi sẽ là đối thủ đáng gờm của series Crysis về đồ họa trong tương lai.
The Witcher 2 lấy mốc thời gian sau các sự kiện ở phần đầu, khi nhân vật chính Geralt nhận sứ mệnh điều tra một lời nguyền rủa lên con gái của Foltest, hoàng đế xứ Temeria. Game ấn định ra mắt vào 17/5 trên PC.
Cấu hình tối thiểu:

Hệ điều hành: Windows XP SP2 / Windows Vista SP2 / Windows 7 (32/64 bit).


Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo 2,2 GHz hay AMD Athlon 64 X2 5000+

RAM: 1 GB (Windows XP), 2 GB (Windows Vista, Windows 7).


Card màn hình: Nvidia Geforce 8800 hay ATI Radeon HD3850 512 MB, hỗ trợ Pixel Shader 3.0.


Cấu hình đề nghị:

Hệ điều hành: Windows XP SP2 / Windows Vista SP2 / Windows 7 (32/64 bit).


Bộ xử lý: Intel Core 2 Quad hay AMD Phenom X4.


RAM: 3 GB (Windows XP), 4 GB (Windows Vista, Windows 7).


Card màn hình: Nvidia GeForce GTX260 or ATI Radeon HD4850 1 GB, hỗ trợ Pixel Shader 3.0.

By thienthan_tudo2001
#906216 Thanks link megaupload tốt quá nhìn đống link MF thấy phát chán
Kết nối đề xuất: