Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Felabeorbt
#905695


INFO
Release name: Assassin's.Creed.Liberation.HD

Size: 1.47 GB

Required size: 2.46 GB

Final size: 2.46 GB

Type: Repack

Voice: English

Subtitle: English

Ripped: Nothing

Videos: Lossless

Audio: Lossless

Texture: Lossless
System Requirements
Minimum:


OS: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8 / 8.1 (both 32/64bit versions)

Processor: Intel Core i3 2105 @ 3.1 GHz or AMD Phenom 2 X4 955 @ 3.2GHz

Memory: 2 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce 8800GT or AMD Radeon HD4870 (512MB VRAM & Shader Model 4.0)

Hard Drive: 3500 MB available space

Sound Card: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers

Additional Notes: Supported video cards at time of release: Nvidia GeForce 8800GT or better, GeForce 9, GTX 200, GTX 400, GTX 500, GTX 600, GTX 700 series. AMD Radeon HD4870 or better, HD5000, HD6000, HD7000, R7 and R9 series. Note: Latest GeForce drivers tested: 331.65 for all series. Latest Radeon drivers tested: 13.9 Legacy for Radeon HD4870 and Windows Vista, 13.9 for Radeon HD5000 and above. Laptop versions of these cards may work but are NOT officially supported.


Recommended:


OS: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8 / 8.1 (both 32/64bit versions)

Processor: Intel Core i5 2400S @ 2.5 GHz or AMD FX 4100 @ 3,6 GHz or better

Memory: 4 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce GTX 570 or AMD Radeon HD7870 (1250MB VRAM & Shader Model 5.0) or better

Hard Drive: 3500 MB available space

Sound Card: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers

Additional Notes: Supported video cards at time of release: Nvidia GeForce 8800GT or better, GeForce 9, GTX 200, GTX 400, GTX 500, GTX 600, GTX 700 series. AMD Radeon HD4870 or better, HD5000, HD6000, HD7000, R7 and R9 series. Note: Latest GeForce drivers tested: 331.65 for all series. Latest Radeon drivers tested: 13.9 Legacy for Radeon HD4870 and Windows Vista, 13.9 for Radeon HD5000 and above. Laptop versions of these cards may work but are NOT officially supported.
Installation
Install and play!

NOTE: .NET Framework 4.5 is required to run our new installer. Otherwise it will crash. It's included in this release
ONE LINK 1,5GB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By frigidmoon
Kết nối đề xuất: