Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By haihong0403
#892987 [CENTER]Các bộ Collection đã hoàn thành:Quake Collection


Police Quest: SWAT 1+2


Release date: 1995 & 1998


Language: English


Developer:
Sierra Entertainment


Compatible with: XP, Vista, 7 , 8

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


SWAT 3: Tactical Game of the Year Edition
Release date: 2001


Language: English


Developer:
Sierra Entertainment


Compatible with: XP, Vista, 7 , 8Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


SWAT 3: Elite Edition
Release date: 2000


Language: English


Developer: Sierra Entertainment


Compatible with: XP, Vista, 7 , 8Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
SWAT 4Release date: 2005

Language: English

Developer: Sierra Entertainment

Compatible with: XP, Vista, 7 , 8

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!SWAT 4: The Stetchkov Syndicate (cần cài bản SWAT 4 trước)
Release date: 2006

Language: English

Developer: Sierra Entertainment

Compatible with: XP, Vista, 7 , 8
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Kết nối đề xuất: