Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By ahoney0205
#883520 Link down hễ click 1 phát là down max nhé các thím

Các bản update đã đi kèm folder

Các bản ở đây đều là bản full iso full

Mọi thắc mắc về cài game cứ post vào đây nhéUpdate hằng ngày ...
By tonmackim
#883537


Call of Duty 1 Minimum

CPU: Pentium III or Athlon

CPU Speed: 600 Mhz or higher if running Windows 98 or Me, 700 mhz or higher if running Windows 2000 or XP

RAM: 128 MB

OS: Windows 98/ME/2000/XP (95 & NT not supported)

Video Card: 32 MB 100% DirectX 9.0b compatible Video Card with Hardware T&L

DirectX version: 9.0b (included)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 1.4 GB uncompressed (plus 400Mb for swap file in windows 98/ME or 600 MB in windows 2000/XP)

CD-ROM: 8X Speed CD/DVD ROM
Recommened

CPU: Pentium 4 or Athlon XP

CPU Speed: 1.5 GHz

RAM: 256 MB

OS: Windows XP

Video Card: 64 MB 100% DirectX 9.0b compliant Video Card with Hardware T&L

DirectX version: 9.0b (included)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 4 GB

CD-ROM: 8X Speed CD/DVD ROM

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
CALL OF DUTY United Offensive (bản mở rộng Call of Duty 1) Minimum

CPU: Pentium III or Athlon

CPU Speed: 800 MHz

RAM: 128 MB

OS: Windows 98/ME/2000/XP (95 & NT not supported)

Video Card: 32 MB 100% DirectX 9.0b compatible Video Card with Hardware T&L

DirectX version: 9.0c (included)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 1150 MB uncompressed (plus 400Mb for swap file in windows 98/ME or 600 MB in windows 2000/XP)

CD-ROM: 8X Speed CD/DVD ROM
Recommened

CPU: Pentium 4 or Athlon XP

CPU Speed: 1.5 GHz

RAM: 256 MB

OS: Windows 2000/XP

Video Card: 64 MB 100% DirectX 9.0c compliant Video Card with Hardware T&L

DirectX version: 9.0c (included)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 4 GB

CD-ROM: 8X Speed CD/DVD ROM

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Call of Duty 2 Minimum

CPUentium 4 or Athlon XP

CPU Speed: 1.4 GHz (Pentium) or 1700+ (Athlon)

RAM: 256 MB

OS: English phiên bản of Windows 2000/XP

Video Card: 3D Hardware accelerated card required - 100% DirectX 9.0c compatible 64 MB (NVIDIA GeForce3+ /ATI Radeon 8500+)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 4.0 GB of uncompressed free disk space (plus 600 MB for Windows 2000/XP swap file)

CD-ROM: 8X Speed CD-ROM or 2X DVD-ROM drive
Recommended

CPU: Pentium 4 or Athlon XP

CPU Speed: 2.2 GHz

RAM: 512 MB

OS: English phiên bản of Windows 2000/XP

Video Card: 3D Hardware accelerated card required - 100% DirectX 9.0c compatible 128 MB (NVIDIA GeForce 6800 or higher)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 4.0 GB of uncompressed free disk space (plus 600 MB for Windows 2000/XP swap file)

CD-ROM: 8X Speed CD-ROM or 2X DVD-ROM drive

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Call of Duty 4 (Modern Warfare) Mimimum

CPUentium 4 2.4 GHz/ Athlon 64 2800+ (Intel & Athlon 1.8 GHz Dual Core or better supported)

CPU Speed: Pentium 4 2.4 GHz/ Athlon 64 2800+ (Intel & Athlon 1.8 GHz Dual Core or better supported)

RAM: 512 MB (768 MB for Windows Vista)

OS: Windows XP/Vista

Video Card: 128MB 3d Hardware Accelerated card required-100% DirectX 9.0c compatible and latest drivers (NVIDIA GeForce 6600+ / ATI Radeon 9800 Pro+)

DirectX version: 9.0c

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 8 GB of uncompressed free hard disk space (plus 600 MB for Windows swap file)

DVD-ROM: 6X DVD-ROM
Recommended:

CPU: Pentium 4 2.4 GHz/ Athlon 64 2800+ (Intel & Athlon 1.8 GHz Dual Core or better supported)

CPU Speed: Pentium 4 2.4 GHz/ Athlon 64 2800+ (Intel & Athlon 1.8 GHz Dual Core or better supported)

RAM: 512 MB (768 MB for Windows Vista)

OS: Windows XP/Vista

Video Card: 128MB 3d Hardware Accelerated card required-100% DirectX 9.0c compatible and latest drivers (NVIDIA GeForce 6600+ / ATI Radeon 9800 Pro+)

DirectX version: 9.0c

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 8 GB of uncompressed free hard disk space (plus 600 MB for Windows swap file)

DVD-ROM: 6X DVD-ROM

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Patch 1.06 & 1.07 đi kèm folder cho ai muốn chơi trên Garena Call of Duty 5 (World at War) Minimum

CPU: Intel Pentium 4 / AMD 64 3200+

CPU Speed: 3.0GHz or better

RAM: 512MB RAM (XP)/1GB RAM (Vista)

OS: Windows XP / Windows Vista

Video Card: Shader 3.0 or better, 256MB Nvidia GeForce 6600GT/ATI Radeon 1600XT or better

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 8 GB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Call of Duty 6 (Modern Warfare 2)
Minimum

CPU: Intel Pentium 4 3.2 GHz or AMD Athlon 64 3200+ processor or better supported

CPU Speed: Intel Pentium 4 3.2GHz or AMD Athlon 64 3200+ processor or better supported

RAM: 1 GB

OS: Microsoft Windows XP, Windows Vista and Windows 7 (Windows 95/98/ME/2000 are unsupported)

Video Card: 256 MB NVIDIA GeForce 6600 GT or better or ATI Radeon 1600 XT or better

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 12 GB of free hard drive space

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Call of Duty 7 (Black 0ps)

Minimum

CPU: Intel® Core™2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 or better

RAM: 2 GB

OS: Windows® Vista / XP / 7

Video Card: Shader 3.0 or better 256MB NVIDIA® GeForce® 8600GT / ATI Radeon® X1950Pro or better

Free Disk Space: 12 GB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Muốn chơi zombie thì up hết mấy cái pack trong folder~ xong vô chơi phần zombie bình thường nhé
pass(nếu có): dark123 Call of Duty 8 (Modern Warfare 3) Minimum

CPU: Intel Core 2 Duo E6600 or AMD Phenom X3 8750 processor or better

CPU Speed: Info

RAM: 2 GB

OS: Windows XP/ Windows Vista / Windows 7

Video Card: Shader 3.0 or better 256 MB NVIDIA GeForce 8600GT / ATI Radeon X1950 or better

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 16 GB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Call of Duty 9 (Black 0ps 2) Minimum

CPU: Intel Core 2 Duo E8200 2.66 GHz or AMD Phenom X3 8750 2.4 GHz

CPU Speed: Info

RAM: 2GB for 32-bit OS or 4GB for 64-bit OS

OS: Windows Vista SP2 or Windows 7

Video Card: Nvidia GeForce 8800GT 512 MB or ATI Radeon HD 3870 512 MB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Call of Duty 10 (Ghost) Minimum

CPU: Intel Core 2 Duo E8200 2.66 GHZ / AMD Phenom X3 8750 2.4 GHZ or better

CPU Speed: Info

RAM: 6 GB

OS: Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit

Video Card: NVIDIA GeForce GTS 450 / ATI Radeon HD 5870 or better

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 40 GB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
cách fix âm thanh nghe rè rè trong game là cập nhật Driver Sound mới nhất theo từng hãng,nếu của realtek thì tại đây:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Call of Duty 11 (advanced warfare) Minimum

CPU: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 @ 2.60 GHz

CPU Speed: Info

RAM: 6 GB

OS: Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit / Windows 8.1 64-Bit

Video Card: NVIDIA GeForce GTS 450 (1 GB) or AMD Radeon HD 5870 (1 GB)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 55 GB
Recommended

CPU: Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz

CPU Speed: Info

RAM: 8 GB

OS: Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit / Windows 8.1 64-Bit

Video Card: NVIDIA GeForce GTX 760 (4 GB)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 55 GB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Coed
#883538

BattleField 1942 Minimum

CPU: Pentium III or Athlon equivalent

CPU Speed: 500 MHz

RAM: 128 MB

OS: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7

Video Card: 3D-accelerated 32 MB video card with HW-T&L and 24-bit z-buffer (NVIDIA GeForce 256 / GeForce 2+ / ATI Radeon+)

DirectX version: 8.1 (Included)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 1.2 GB

DVD-ROM: 4x DVD-ROM This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some DVD-ROM, DVD-RW and virtual drives.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! BattleField 2 Minimum

CPU: Pentium 4 or Athlon XP equivalent

CPU Speed: 1.7 GHz

RAM: 512 MB

OS: Windows XP (32-bit version)/Vista/7

Video Card: 100% DirectX 9 compatible 128MB Direct3D Card (GeForce FX 5700+/Radeon 8500, 9500+)

DirectX version: 9.0 (included)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 2.3 GB plus space for Windows swap file and save data

CD-ROM: 8X speed CD-ROM (This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some CD/DVD-ROM, CD/DVD-RW and virtual drives.)
Recommended

CPU: Pentium 4 or Athlon XP

CPU Speed: 2.4 GHz

RAM: 1 GB

OS: Windows XP (32-bit version)/Vista/7

Video Card: 256 MB DirectX 9.0 compliant video card (GeForce FX 5700+/Radeon 9500+)

DirectX version: 9.0 (included)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 3 GB

CD-ROM: 8x speed CD-ROM (This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some CD/DVD-ROM, CD/DVD-RW and virtual drives.)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! BattleField Vietnam
Minimum

CPU: Pentium III or Athlon equivalent

CPU Speed: 933 MHz

RAM: 256 MB

OS: Windows 98/ME/2000/XP (NT & 95 not supported)

Video Card: 64 MB AGP video card with DirectX 9.0b compatible driver (NVIDIA GeForce3+ /ATI Radeon 8500+)

DirectX version: 9.0b

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 2 GB

CD-ROM: 16X speed CD-ROM or DVD-ROM (This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some CD/DVD-ROM, CD/DVD-RW and virtual drives.)
Recommended

CPU: Pentium 4 or Athlon XP

CPU Speed: 2 Ghz

RAM: 512 MB

OS: Windows 98/Me/2000/XP only

Video Card: 128 MB AGP video card with DirectX 9.0c compatible driver (NVIDIA GeForce3+ /ATI Radeon 8500+)

DirectX version: 9.0c

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 2 GB

CD-ROM: 16X speed CD-ROM or DVD-ROM (This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some CD/DVD-ROM, CD/DVD-RW and virtual drives.)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! BattleField 2142
Minimum

CPU: Pentium 4/Athlon XP or better

CPU Speed: 1.7 GHz

RAM: 512 MB

OS: Windows XP with latest service pack installed/Windows Vista/Windows 7

Video Card: 128Mb DirectX compliant video card with Pixel shader 2.0 and above (NVIDIA GeForce FX 5800+ [GF 6600 not supported] / ATI Radeon 9500+)

DirectX version: DirectX 9.0c February 2006 edition (included)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 2.2 GB

DVD-ROM: 8X DVD-ROM (This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some CD/DVD-ROM, CD/DVD-RW and virtual drives.)
Recommended

CPU: Pentium 4/Athlon or better

CPU Speed: 3 GHz

RAM: 1.5 GB

OS: Windows XP with latest service pack installed/Windows Vista/Windows 7

Video Card: 256Mb DirectX compliant video card, Pixel shader 2.0 and above (NVIDIA GeForce FX 5800+ [GF 6600 not supported] / ATI Radeon 9500+)

DirectX version: DirectX 9.0c February 2006 edition (included)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 2.2 GB

DVD-ROM: 8X DVD-ROM (This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some CD/DVD-ROM, CD/DVD-RW and virtual drives.)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! BattleField Badcompany2

Minimum

CPU: Intel Core 2 Duo @ 2.0 GHz/AMD Athlon 64 X2 or better

CPU Speed: Core 2 Duo @ 2.0 GHz

RAM: 2 GB

OS: Windows XP/Vista/7

Video Card: 256 MB Graphics card (NVIDIA GeForce 7800 GT + / ATI Radeon X1900 +)

Free Disk Space: 15 GB for Digital Version, 10 GB for Disc Version
Recommended

CPU: Quad Core

RAM: 2 GB

OS: Windows Vista or 7

Video Card: 512 MB Graphics card (NVIDIA GeForce GTX 260 + / ATI Radeon HD 4870 +)

Free Disk Space: 15 GB for Digital Version, 10 GB for Disc Version

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! BattleField 3
Minimum

CPU: 2 GHz DUAL CORE (Core 2 Duo 2.4 GHz or Athlon X2 2.7 GHz)

CPU Speed: Info

RAM: 2 GB

OS: Windows Vista (Service Pack 1) 32-bit

Video Card: (AMD): DirectX 10.1 compatible with 512 MB RAM (ATI Radeon 3000, 4000, 5000 or 6000 series, with ATI Radeon HD 3870 or higher performance)(NVIDIA): DirectX 10.0 compatible with 512 MB RAM (NVIDIA GeForce 8, 9, 200, 300, 400 or 500 series, with NVIDIA GeForce 8800 GT or higher performance)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 20 GB
Recommended

CPU: QUAD-CORE

RAM: 4 GB

OS: Windows 7 64-Bit

Video Card: DirectX 11 compatible with 1024 MB RAM (NVIDIA GeForce GTX 560 or ATI Radeon HD 6950)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 20 GB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! BattleField 4
Minimum

CPU: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, AMD Athlon X2 2.8 GHz or better

CPU Speed: Info

RAM: 4 GB

OS: Windows Vista SP2 32-Bit (with KB971512 System Update)

Video Card: 512 MB AMD Radeon HD 3870 / NVIDIA GeForce 8800 GT or better

Free Disk Space: 30 GB
Recommended

CPU: AMD Six-core CPU, Intel quad-core CPU or better

CPU Speed: Info

RAM: 8 GB

OS: Windows 8 64-Bit

Video Card: 3GB AMD Radeon HD 7870 / NVIDIA Geforce GTX 660 or better

Free Disk Space: 30 GB

DVD1:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
DVD2:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
DVD3:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass các file update :kactusgames.org

1. run the game first time (to make setting file on my document|battlefield 4|settings)

2. edit PROFSAVE_profile with notepad

search this lineOverallGraphicsQuality 0 —> change to OverallGraphicsQuality 5


4. save it

5. play


3 = High

4 = Ultra

5 = unlock adv graph options

By Gauti
#883539

Crysis Minimum

CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz (3.2 GHz for Vista) or faster, Intel Core 2.0 GHz (2.2 GHz for Vista) or faster, AMD Athlon 2800+ (3200+ for Vista) or faster.

CPU Speed: Intel Pentium 4 2.8 GHz (3.2 GHz for Vista) or faster, Intel Core 2.0 GHz (2.2 GHz for Vista) or faster, AMD Athlon 2800+ (3200+ for Vista) or faster.

RAM: 1 GB (Windows Vista requires 1.5GB RAM)

OS: Windows XP/Vista/7

Video Card: NVIDIA GeForce 6800 GT or greater; ATI Radeon 9800 Pro (Radeon X800 Pro for Vista) or greater. Laptop versions of these chipsets may work but are not supported. Integrated chipsets are not supported.

DirectX version: 9.0c (included)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 12 GB

DVD-ROM: 8X speed DVD-ROM. This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some DVD-ROM, DVD-RW and virtual drives.
Recommended

CPU: Core 2 Duo 2.2 GHz/Athlon X2 4400+ or better

CPU Speed: Core 2 Duo 2.2 GHz/Athlon X2 4400+ or better

RAM: 2 GB

OS: Windows XP/Vista/7

Video Card: Supported chipsets: NVIDIA GeForce 8800 GTS with 640MB RAM or similar.

DirectX version: 9.0c (included)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 12 GB

DVD-ROM: 8X speed DVD-ROM. This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some DVD-ROM, DVD-RW and virtual drives.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Crysis Warhead Minimum

CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz (3.2 GHz for Vista) or faster, Intel Core 2.0 GHz (2.2 GHz for Vista) or faster, AMD Athlon 2800+ (3200+ for Vista) or faster.

CPU Speed: 2.8 GHz (3.2 GHz or higher for Vista)

RAM: 1 GB (Windows Vista requires 1.5GB RAM)

OS: Windows XP/Vista/7

Video Card: NVIDIA GeForce 6800 GT +; ATI Radeon 9800 Pro (Radeon X800 Pro for Vista) +. Laptop versions not supported. Integrated chipsets not supported. NOT supported NVIDIA GeForce 7100-7600 GS, GeForce 8300 GS, 8400 GS, 8500 GT or ATI Radeon X1300 or X1550.

DirectX version: 9.0c (included)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 12 GB

DVD-ROM: 8X speed DVD-ROM. This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some DVD-ROM, DVD-RW and virtual drives.
Recommended

CPU: Core 2 Duo 2.2 GHz/Athlon X2 4400+ or better

CPU Speed: Core 2 Duo 2.2 GHz/Athlon X2 4400+ or better

RAM: 2 GB

OS: Windows XP/Vista/7

Video Card: Supported chipsets: NVIDIA GeForce 8800 GTS with 640MB RAM or similar.

DirectX version: 9.0c (included)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 12 GB

DVD-ROM: 8X speed DVD-ROM. This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some DVD-ROM, DVD-RW and virtual drives.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Crysis 2 Minimum

CPU: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz, AMD Athlon 64 X2 2.0 GHz or better

RAM: 2 GB (Vista requires 3 GB)

OS: Windows XP, Vista or Windows 7, with the latest Service Pack

Video Card: NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB of memory or higher; ATI/AMD Radeon HD 3850 512Mb RAM or higher

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 9 GB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!(giải nén rồi play thôi)
Crysis 3 Minimum

CPU: Dual core CPU

CPU Speed: Info

RAM: 3 GB

OS: Windows Vista, Windows 7 or Windows 8

Video Card: DirectX 11 graphics card with 1Gb Video RAM (Geforce GTS 450/Radeon HD 5770)

Sound Card: Yes
Recommended

CPU: Quad core CPU

CPU Speed: Info

RAM: 4 GB

OS: Windows Vista, Windows 7 or Windows 8

Video Card: DirectX 11 graphics card with 1GB Video RAM (Geforce GTX 560/Radeon HD 5870)

Sound Card: Yes
Optimal

CPU: Latest quad core CPU

CPU Speed: Info

RAM: 8 GB

OS: Windows Vista, Windows 7 or Windows 8

Video Card: Latest DirectX 11 graphics card (Geforce GTX 680/Radeon HD 7970)

Sound Card: 5.0

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass giải nén file update là:kactus
By starbrust_ngonngon_mt102
#883540

DEAD ISLAND Minimum

CPU: Core 2 Duo 2.66 GHz

CPU Speed: Info

RAM: 1 GB

OS: Windows XP

Video Card: ATI Radeon HD 2600 XT 512MB VRAM (NVIDIA GeForce 8600 GT)

Free Disk Space: 7 GB
Recommended

CPU: Core 2 Duo 2.66 GHz

CPU Speed: Info

RAM: 4 GB

OS: Windows 7

Video Card: GeForce 9600 (1 GB VRAM)

Free Disk Space: 7 GB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Giải nén ra rồi play thôi :D
By Carne
#883541

DEAD SPACE Minimum

CPU: Pentium 4 or Equivalent

CPU Speed: 2.8 GHz

RAM: Windows XP 1 GB, Windows Vista 2 GB

OS: Windows XP, Windows Vista

Video Card: 256 MB (with pixel shader 3.0 support), NVIDIA GeForce 6800 or better (NVIDIA GeForce 7300, 7600 GS and 8500 are not supported); ATI X1600 Pro or better (ATI X1300, X1300 Pro and HD2400 are not supported).

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 7.5 GB

DVD-ROM: Yes

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Giải nén ra rồi chạy file setup bat
DEAD SPACE 2 Minimum

CPU: Pentium 4 or better

CPU Speed: 2.8 GHz processor or equivalent

RAM: 1 GB RAM (XP), 2 GB RAM (Vista or Windows 7)

OS: Windows XP (SP2) or Vista or 7

Video Card: NVIDIA GeForce 6800 or better (7300, 7600 GS, and 8500 are below minimum system requirements), ATI Radeon X1600 Pro or better (X1300, X1300 Pro and HD2400 are below minimum system requirements), 256MB Video Card and Shader Model 3.0 required

Free Disk Space: At least 10 GB of hard drive space for installation, plus additional space for saved games

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Giải nén ra rồi play thôi :D
DEAD SPACE 3 Minimum

CPU: Info

CPU Speed: 2.8 GHz

RAM: 1 GB RAM (XP), 2 GB RAM (Vista or Windows 7)

OS: WINDOWS XP (SP3), Vista (SP1) or WINDOWS 7

Video Card: NVIDIA GeForce 6800 or better (7300, 7600 GS, and 8500 are below minimum system requirements)ATI X1600 Pro or better (X1300, X1300 Pro and HD2400 are below minimum system requirements)

Sound Card: Yes

Free Disk Space: 10 GB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By MacNeill
#883543 bữa trước đọc thớt bên voz mà voz off tưởng không có link để dload nữa nhưng may quá lại gặp thớt bên này Bên voz cũng update tương tự thôi bác
Kết nối đề xuất: