Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By manhtu.info
#883233 Lượn lờ trên youtube thì thấy nên chia sẻ cho cái bác chơi!

vài pic của game!

Menu
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Khá nhiều nhân vật cho các bạn lựa chọn!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Khi chơi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

có thể chơi online với các bạn khác!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Thêm cái video!

Google
https://docs.google.com/file/d/0B8Fi8loZyWycczlTVUp3blpuY28/ Tên Lửa
http://tenlua.vn/zeq2-revolution-gold-edition-rar-0f37e329e309/ link tự up nên các bạn khỏi lo virus

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By viem_anhcothelamtatca1102
Kết nối đề xuất: