Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Diarmad
#860391 HIX. RAM của mih có 4GB. Hem biết có chơi được không nữa ? Muh nhìn dung lượng thấy nản. Chắc đợi repack.
By duongtieumoc
#860392 vậy là máy mình max setting game này rồi

cơ mà không thích chơi game zombie cho lắm
By wylentormellocacloi
#860394 Dead.Rising. 3-CODEX


CODEX PRESENTS:

Dead Rising 3 (c) Capcom

Release Date : 9/2014 Protection : Steam
Discs : 1 Genre : Action

Explore the zombie-infested city of Los Perdidos, and find a way to
escape before a military strike wipes the entire city, and everyone
in it, off the map.

- Extract
- Burn or mount the .iso
- Run setup.exe and install
- copy Cr-ack from CODEX dir to installdir
- Play

Note: when testing, we noticed that on some pc configurations the game
doesnt exit correctly - it also happens to the original unCr-acked game.
(e.g. Win7 + Radeon) ... so blame the devs ...

Block game exe in your firewall to prevent the game from trying to go
online ..

CODEX is currently looking for:

nothing but competition!

are you ready?

LNK^CPS 02/2014 UPLOADING...
By justice_weasley
#860395 Dead.Rising. 3-CODEX


CODEX PRESENTS:

Dead Rising 3 (c) Capcom

Release Date : 9/2014 Protection : Steam
Discs : 1 Genre : Action

Explore the zombie-infested city of Los Perdidos, and find a way to
escape before a military strike wipes the entire city, and everyone
in it, off the map.

- Extract
- Burn or mount the .iso
- Run setup.exe and install
- copy Cr-ack from CODEX dir to installdir
- Play

Note: when testing, we noticed that on some pc configurations the game
doesnt exit correctly - it also happens to the original unCr-acked game.
(e.g. Win7 + Radeon) ... so blame the devs ...

Block game exe in your firewall to prevent the game from trying to go
online ..

CODEX is currently looking for:

nothing but competition!

are you ready?

LNK^CPS 02/2014 UPLOADING... đây rồi!dù sao hàng codex vẫn an tâm hơn 1 tý!
Kết nối đề xuất: