Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By vthbang
#856015


Game :- Grand Theft Auto: Liberty City Stories


Developer(s) :- Rockstar Leeds, Rockstar North

Publisher(s) :- Rockstar Games

Distributor(s) :- Take-Two Interactive

Writer(s) :- Dan Houser

James Worrall

David Bland

Series :- Grand Theft Auto

Platform(s) :- PC (Windows)

Language :- English, Russian, German, Czech

Genre(s) :- Action-adventure


CPU: Intel Pentium IV or AMD Athlon XP processor

RAM: 256(+) MB of RAM

VGA: 64(+) MB video card with DirectX 9.0 compatible drivers

("GeForce 3" / "Radeon 8500" or better with DirectX Texture Compression support)

DX: DirectX 9.0

OS: Windows 98/98SE/ME/2000 SP3/XP/7/8-(Both 32 & 64 bits)

HDD: 1.55 GB of free hard disk space

Sound: DirectX 9.0 compatible sound card with surround sound

ODD: 16 speed CD / DVD drive


Install Notes :-

1.Double Click GTA Liberty City.exe or launch.exe or setup.exe.

2.Install GTA Liberty City Stories

3.Open Game From Desktop.


And play And Injoy.


Link torrent

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Link 4share

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Link fshare

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: