Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Joed
By missyou7389
#851864 Ủa mà DVD1 không có video rùi, còn cutscreen thì sao video, cutscreen nằm trong dvd 2 . muốn đầy đủ thì tải cả 2 DVD cài là xong
Kết nối đề xuất: